Valviran ohje: Lapsia ei saa pitää lastensuojeluyksikössä jatkuvasti lukittujen ovien takana

12.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valvira on todennut, että lastensuojen sijaishuollon toimintayksiköiden lukitsemiskäytännöissä on parannettavaa

Valvira on antanut asiasta ohjeen, jossa se muistuttaa, että lasten
pitää, yhteiskunnassa yleisesti hyväksytyn vuorokausirytmin mukaisesti,
voida halutessaan poistua yksiköstä sovittuaan ensin asiasta
henkilökunnan kanssa.

Selvittäessään lasten itsemääräämisoikeuden toteutumista
ympärivuorokautisissa sijaishuollon yksiköissä Valvira totesi, että
yksiköiden henkilökunta ei aina tunnista riittävän hyvin
lastensuojelulaissa kirjattujen rajoittamistoimenpiteiden ja
kasvatuksellisten menettelytapojen eroja. Liikkumisvapauden
rajoittaminen tai eristäminen on mahdollista vain lain edellytysten ja
yksilöllisen harkinnan täyttyessä.

Lukitsemiskäytännöissä on myös huolehdittava siitä, että lapset ja henkilökunta voivat vaaratilanteessa poistua turvallisesti.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments