Työtuomioistuin: Työnantajaa mm. mielipidekirjoituksissa arvostellut työntekijä voitiin irtisanoa

20.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


TT:2013-191

Sananvapaus
Lojaliteettivelvollisuus
Työsopimuksen irtisanominen

Käytönvalvojana työskennellyt työntekijä oli kaupunginvaltuuston
jäsenille lähettämässään kirjelmässä käsitellyt kaupungin omistaman
yhtiön toimintaa ja merkittävän sopimusluonnoksen ehtoja erittäin
kriittiseen sävyyn. Useat asiasta julkaistut samansisältöiset
lehtikirjoitukset olivat perustuneet mainitun yhtiön työntekijän
haastatteluihin. Kirjoitusten perusteena on ensin saattanut olla myös
yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Kun mielipidekirjoittelua oli jatkettu
vielä sen jälkeen, kun valtuusto oli hyväksynyt sopimuksen, kirjoituksen
tarkoituksena oli ollut työnantajan arvosteleminen ja vahingoittaminen.
Varoituksen antamisen jälkeen julkaistut työntekijän
mielipidekirjoitukset olivat kehittyneet sisällöltään vielä
epäasiallisemmiksi. Kirjoituksissa oli käytetty epäasiallista kieltä ja
annettu työnantajan toiminnasta virheellinen kuva. Työntekijän
menettelystä oli näytetty aiheutuneen yhtiölle haittaa ja vahinkoa.

Perustuslain
2 luvun 12 § turvaa jokaisen oikeutta ilmaista itseään. Työntekijän
sananvapautta turvaa myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artikla.
Työntekijän sanavapaus ei kuitenkaan ole rajoittamaton. Työntekijän
sananvapautta rajoittaa työsopimuslaista seuraava
lojaliteettivelvollisuus.

Työntekijä oli toiminnallaan rikkonut
työnantajan ja työntekijän sopimussuhteessa edellytettävän luottamuksen
ja siihen liittyvän lojaliteettivelvollisuuden. Työnantajalla oli ollut
irtisanomissuojasopimuksessa tarkoitettu asiallinen ja painava syy
työntekijän työsopimuksen irtisanomiseen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments