Tuomioistuinmaksut nousevat

19.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto antoi 19.12.2013 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.
Asetuksella nostetaan tuomioistuinten hakemus- ja tiedoksiantomaksuja
lähemmäs niiden omakustannushintaa. Hakemusmaksuja korotetaan 23-33
prosenttia ja haastemiehen suorittamasta tiedoksiannosta perittävää
maksua 100 prosenttia. Uusi yleinen hakemusmaksu olisi 100 euroa ja uusi
tiedoksiantomaksu 60 euroa. Asetukseen lisätään markkinaoikeuden
hakemusmaksu, joka on 100 euroa. Todistus-, ote- ja jäljennösmaksuja
tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaavasti. Asetus tulee voimaan
1.1.2014.

Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun
lain 3 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta. Asetuksella
tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaavasti oikeudenkäyntimaksuja,
joiden suuruudesta on säädetty tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
annetussa laissa. Asetus tulee voimaan 1.1.2014.

 Hakemusmaksut nousevat 23–33 prosenttia ja varsinaiset
oikeudenkäyntimaksut rahan arvon muutosta vastaavasti noin 8 prosenttia.

Esimerkiksi yleisimmän hakemusasian eli avioeron ensimmäisen vaiheen
hakemusmaksu nousee 20 eurolla 100 euroon. Nykyiset oikeudenkäyntimaksut
(60–226 euroa) nousevat 5–18 euroa.

Myös haastemiesten
tiedoksiantomaksuista perittäviä maksuja korotetaan vuoden 2014 alusta.
Tiedoksiantomaksu nousee 30 eurosta 60 euroon.

Viimeksi oikeudenkäyntimaksuja on korotettu kolme vuotta sitten

Tuomioistuinten käsittelymaksuihin korotuksia 2014 alusta

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments