Tilastokeskus: Rikoksista ja rikkomuksista rangaistuja 9 prosenttia edellisvuotta vähemmän

16.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Alioikeudessa tuomittuja oli vähemmän kuin koskaan 2000-luvulla. Edellisvuoteen verrattuna suurin lasku tapahtui kuitenkin sakkorangaistuksissa. Uusinta rikosseuraamusta, valvontarangaistusta, tuomittiin 166 kertaa.

Vuonna 2012 rangaistuksia määrättiin yhteensä
523 000 henkilölle. Rangaistusten yhteismäärä oli
8,6 prosenttia pienempi kuin vuonna 2011. Alioikeuksissa
tuomittiin 62 000 henkilöä, mikä oli 2,1 prosenttia
edellisvuotta vähemmän. Sakkojen määrä laski vielä selvemmin:
Vuonna 2012 rangaistusmääräyksellä sakkoihin tuomittiin lähes
191 000 henkilöä, mikä oli 7,8 prosenttia vähemmän
kuin vuonna 2011. Rikesakkoja määrättiin puolestaan vajaalle
270 000 henkilölle. Rikesakkojen määrä laski
edellisvuodesta 10,5 prosenttia. Rikesakoista
57 prosenttia määrättiin kameravalvonnan avulla.

Ehdottomaan vankeuteen tuomittiin 5 500 henkilöä, mikä
on 8,0 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011. Näistä
elinkautiseen vankeuteen tuomittiin 19 henkilöä.
Lukumääräisesti eniten ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin,
kun tuomion päärikoksena oli törkeä rattijuopumus (904),
pahoinpitely (575) tai varkaus (484). Ehdottomaan vankeuteen
tuomitun keskimääräinen rangaistuksen pituus oli
11,6 kuukautta, mikä oli 0,5 kuukautta enemmän kuin
edellisvuonna.

Valvontarangaistuksen ensimmäisen kokonaisen voimassaolovuoden
aikana valvontarangaistukseen tuomittiin 166 henkilöä.
Rangaistuksen keskimääräinen kesto oli 3,2 kuukautta.
Valvontarangaistusta tuomittiin useimmin rikoslain 23 luvun
liikennerikoksista (114) ja näistä yleisimmin törkeästä
rattijuopumuksesta (98).

Ehdottoman vankeuden sijasta yhdyskuntapalveluun tuomittiin
2 400 henkilöä ja yhdyskuntapalvelua ehdollisen
vankeustuomion ohessa sai 178 henkilöä. Vuonna 2012 ehdollisia
vankeusrangaistuksia tuomittiin yhteensä lähes 14 600
henkilölle. Määrä laski 3,3 prosenttia edellisvuodesta.
Oheissakon sai ehdollisen vankeuden yhteydessä
7 100 henkilöä.

Ehdottomaan ajokieltoon määrättiin 16 200 henkilöä
vuonna 2012, mikä oli 1 000 vähemmän kuin edellisvuonna.
Ehdollisen ajokiellon ilman alkolukkoa sai 992 henkilöä ja
alkolukolla valvotun ajo-oikeuden 566 henkilöä.
Liiketoimintakiellon sai 319 henkilöä. Keskimääräinen
liiketoimintakiellon pituus oli 3,9 vuotta.

Vajaa neljännes rangaistukseen tuomituista
naisia

Vuonna 2012 rangaistukseen tuomituista 23 prosenttia
(119 000) oli naisia. Naisten osuus rikoksista rangaistuista
on kasvanut tasaisesti jo useamman vuosikymmenen ajan: Naisten
osuus oli yhdeksän prosenttia vuonna 1980, 13 prosenttia
vuonna 1990 ja 16 prosenttia vuonna 2000. Vuonna 2012
rangaistukseen tuomittujen naisten osuus pysyi edellisvuoden
tasolla. Vuonna 2012 rikesakoista 26 prosenttia ja
rangaistusmääräyksistä 20 prosenttia määrättiin naisille.
Oikeudessa tuomituista naisia oli puolestaan 16 prosenttia
(9 800), mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin
2011. Alioikeuksissa naisia tuomittiin huomattavasti useammin
sakkoihin ja ehdolliseen vankeuteen kuin yhdyskuntapalveluun tai
ehdottomaan vankeuteen.

Kaikista rangaistuksiin tuomituista 40 prosenttia oli
iältään 30–49-vuotiaita. Nuoria, alle 21-vuotiaita, kaikista
rangaistuista oli 12 prosenttia. Oikeudessa tuomituista
nuorten osuus oli suurempi, 17 prosenttia. Nuoria tuomittiin
rangaistuksiin lähes yhtä usein kuin edellisvuonna.

Vuonna 2012 kaikista 523 000 rangaistukseen tuomitusta
7,7 prosenttia (40 400) oli ulkomaan kansalaisia.
Edellisvuonna osuus oli 7,1 prosenttia. Ulkomaan kansalaisten
osuus oli selvästi suurempi rangaistusmääräyssakkoihin määrätyistä
(12,5 %) ja alioikeuksissa tuomituista (10,7 %) kuin
rikesakkoihin määrätyistä (3,7 %). Yli 54 prosenttia
tuomituista ulkomaan kansalaisista ei asunut vakinaisesti Suomessa.
Näiden tuomittujen ulkomaalaisten määrä on kasvanut viime vuosina
nopeammin kuin Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrä; Suomessa
ei-vakinaisesti asuvia rangaistuja ulkomaalaisia oli yli
21 800, joka oli hieman enemmän kuin vuonna 2011. Rangaistuja
Suomessa asuvia ulkomaan kansalaisia oli puolestaan vajaa
18 600, mikä oli lähes 500 vähemmän kuin edellisvuonna.
Rangaistukseen tuomittujen joukossa oli kaikkiaan 152:n eri valtion
kansalaisia. Näistä 77 prosenttia oli EU27-maiden ja muiden
Euroopan valtioiden kansalaisia.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments