Syyttäjän tulee noudattaa käräjäoikeuden määräystä todisteiden erottelemiseksi muusta aineistosta. Määräyksestä ei voi kannella hovioikeuteen.

17.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:91
Ylimääräinen muutoksenhaku – Kantelu
Oikeudenkäyntimenettely – Prosessinjohto
Todistelu

Käräjäoikeus oli laajassa rikosasiassa velvoittanut syyttäjän
erottamaan nimeämänsä esitutkinta-aineistoon sisältyneet kirjalliset
todisteet erilliseen kansioon tai tallenteeseen, jossa todisteet oli
eroteltu sähköiseen hakemistoon. Käräjäoikeus oli samalla ilmoittanut,
ettei sellaisia kirjallisia todisteita, joita ei ollut mainituin tavoin
eroteltu, otettu vastaan todisteina. Hovioikeus oli syyttäjän kantelusta
kumonnut käräjäoikeuden päätöksen.

Kirjallisten todisteiden esittämistapaa koskevien määräysten
antaminen kuului käräjäoikeuden prosessinjohto-oikeuden piiriin ja
syyttäjä oli velvollinen noudattamaan tällaista määräystä ilman sen
tehosteeksi asetettua nimenomaista uhkaakin. Käräjäoikeuden päätöksestä
ei saanut erikseen kannella. Hovioikeuden päätös kumottiin ja kantelu
jätettiin tutkimatta. Ks. KKO:1998:129

KKO:2013:91

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments