SM: Vähemmistövaltuutettu valvoo jatkossa ulkomaalaisten palautuksia

31.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vähemmistövaltuutetulla on vuoden alusta alkaen toimivalta valvoa ulkomaalaisen maasta poistamista

Valtioneuvosto esitti lain muutosten vahvistamista tänään ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 30.12.2013. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2014.

Muutos liittyy Schengenin rajasäännöstön, paluudirektiivin ja EU:n matkustusasiakirjapäätöksen ja Suomen lainsäädännön yhteensovittamiseen.

 

Läpinäkyvyyttä maasta poistamisen toimeenpanoon

Nykyisin maasta poistamisten täytäntöönpanosta vastaa Suomessa poliisi. Vuonna 2012 Suomesta poistettiin 2 362 henkilöä. Ulkomaalaisen maasta poistaminen perustuu joko käännyttämistä tai maasta karkottamista koskevaan päätökseen. Tähän asti mikään ulkopuolinen taho ei Suomessa ole valvonut maasta poistamisen täytäntöönpanoa.

Lain muutosten tavoitteena on kehittää maasta poistamisen valvontaa, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä ja vahvistaa sekä palautettavien henkilöiden että heidän saattajiensa oikeusturvaa. Komissio on korostanut laillisuusvalvonnasta vastaavan tahon itsenäistä roolia suhteessa tahoon, joka käytännössä toimeenpanee palautukset.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden alusta, mutta matkustusasiakirjoja koskevat ulkomaalaislain muutokset tulevat kuitenkin voimaan myöhemmin säädettävänä ajankohtana.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments