SM: Poliisilain muutokset voimaan 1.1.2014

30.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt lain poliisilain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Myös Tasavallan Presidentti vahvisti lain tänään. Säädösmuutokset liittyvät muun muassa televalvontaan ja ne tulevat voimaan 1.1.2014

Televalvonnan käyttöedellytyksiä koskevat säännökset muuttuvat.
Televalvontaa voidaan jatkossa käyttää myös silloin, kun jotakuta on
syytä epäillä teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehdystä
tietojärjestelmän luvattomasta käytöstä, vahingonteosta,
viestintäsalaisuuden loukkauksesta tai tietomurrosta tai kun henkilöä on
syytä epäillä lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin (ns.
grooming).

Ylimääräistä tietoa saa jatkossa käyttää rikoksen selvittämisessä jos
rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kolme vuotta
vankeutta ja jos ylimääräisen tiedon käyttämisellä voidaan olettaa
olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Lisäksi tiedon
käyttö on mahdollista joissakin erikseen laissa mainituissa rikoksissa.
Ylimääräisen tiedon käyttämisestä näyttönä päättää tuomioistuin
pääasian käsittelyn yhteydessä.

Ylimääräisellä tiedolla tarkoitetaan telekuuntelulla, televalvonnalla,
tukiasematietojen hankkimisella ja teknisellä tarkkailulla saatua
tietoa, joka ei liity rikokseen tai vaaran torjumiseen. Ylimääräisestä
tiedosta on kyse myös silloin jos saatu tieto koskee muuta rikosta kuin
sitä, jonka estämistä tai paljastamista varten lupa tai päätös salaisen
tiedonhankintakeinon käyttämiseen on annettu.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments