Poliisiammattikorkeakoulun tutkimus: Laittoman maahanmuuton torjunnan viranomaisyhteistyössä kehitettävää

10.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Laittoman maahanmuuton torjunta edellyttää eri viranomaisten toimivaa yhteistyötä ja tiedonkulkua yli organisaatiorajojen. Polamkin julkaiseman haastattelututkimuksen mukaan yhteistyössä on kehitettävää ja tiedonvaihtoa tulisi helpottaa

Tutkimuksessa kartoitettiin ensimmäistä kertaa käytännön yhteistyön sujumista
ja tietojen vaihtoa laittoman maahanmuuton torjunnassa. Laittomalla
maahanmuutolla tarkoitetaan ulkomaalaisen maahan tuloa ja maassa oleskelua ilman
määrättyjä asiakirjoja.

Tutkimusta varten haastateltiin poliiseja, rajavartijoita,
Maahanmuuttoviraston virkailijoita, ulkomaisen työvoiman työsuojelutarkastajia,
työlupayksikön edustajaa, sosiaaliviranomaisia, Kelan työntekijöitä ja Suomen
ulkomaanedustustojen konsuleita.

Tiedonjakamisen edellytykset kuntoon

Haastateltujen mukaan tiedon jakamista organisaatioiden välillä voitaisiin
kehittää: esimerkiksi laittoman maahanmuuton tilannetiedon keräämistä ja
hyödyntämistä ei hallinnoida keskitetysti.

– Tulisi miettiä, miten laitonta maahanmuuttoa voitaisiin torjua enemmän
kokonaisuutena kuin erillisinä viranomaistoimina. Maahanmuuttoviranomaisten
yhteistyötä tulisi lisätä esimerkiksi sosiaalitoimen ja työsuojeluviranomaisten
kanssa, mutta se edellyttää tietojenvaihtoa koskevan lainsäädännön
selkeyttämistä, tutkija Jenni Niemi sanoo.

 

– Erityisesti sosiaalitoimen ja Kelan kanssa tehtävää yhteistyötä vaikeuttaa
monimutkainen lainsäädäntö.

 

Yhteistyö laajaa, mutta ohjausta kaivataan

Haastatellut pitivät koulutusta tärkeänä: muiden viranomaistahojen työn
tunteminen ja esimerkiksi lupaprosessien laaja ymmärtäminen sujuvoittaisi
yhteistyötä.

Ulkomaalaisasioiden valtakunnallinen ohjaus voisi tutkimuksen mukaan olla
vahvempaa. Haastateltavien mukaan yhteistyötä vaikeuttavat vaihtelevat
käytännöt, ja linjaa voitaisiin yhtenäistää vahvistamalla ohjausta. Koulutuksen
ja valtakunnallisen ohjauksen puute nousivat tutkimuksessa esiin varsinkin
poliisin toiminnassa.

Edustustoilla ja ulkomailla toimivilla viranomaisten yhteisillä
yhdyshenkilöillä on tärkeä rooli laittoman maahanmuuton torjunnan etulinjassa.

– Ulkomailla toimivien viranomaisten roolia tiedonvälityksessä voitaisiin
lisätä. Tietojen välitys Suomeen operatiiviseen toimintaan ei ole tällä hetkellä
kovin organisoitua, Jenni Niemi summaa.

Haasteista huolimatta tutkimukseen osallistuneet viranomaiset luonnehtivat
yhteistyötä kokonaisuudessaan laajaksi ja hyväksi.

 

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments