Pankki oli näyttänyt, että sillä oli ollut peruste marginaalin korotukselleen

16.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2013:11 Velkakirjaan liittyvän yleisen sopimusehdon tulkinta

Kysymys siitä, oliko pankilla oikeus nostaa sen laina-asiakkaan luotoista perittäviä korkomarginaaleja velkakirjojen yleisten ehtojen nojalla sen vuoksi, että pankin varainhankinnan kustannukset olivat vuonna 2007 alkaneen kansainvälisen talouskriisin vuoksi lisääntyneet ennalta-arvaamattomalla tavalla.

28. Finanssikriisistä ja sen vaikutuksista hovioikeudessa esitetyn
sekä myös yleisesti tiedossa olevien seikkojen perusteella voidaan
todeta, että finanssikriisin vaikutukset pankkien toimintaan ovat olleet
globaaleja ja dramaattisia. Vaikutukset ovat ulottuneet laajasti koko
pankkisektoriin. Mikään ei hovioikeuden käsityksen mukaan viittaa
siihen, että pankin olisi tullut velkakirjoja allekirjoitettaessa
olettaa, että ehkä vuosien kuluttua sen ja muiden pankkien
varainhankintaan kohdistuu näin jyrkkiä ja rakenteellisia muutoksia. Jos
nämä muutokset olisivat sitä paitsi olleet jollakin tavoin
ennakoitavissa, olisi ilmeistä, että antolainauksen ehdotkin olisivat
silloin olleet pankeilla toisenlaiset.

29. Hovioikeus toteaa, että kuntayhtymän uusin velkakirja on
allekirjoitettu vuoden 2007 alussa eli vain muutama kuukausi ennen kuin
finanssikriisin ensimmäiset merkit oli nähtävissä. Pankin esittämästä
selvityksestä ilmenee, että pankin varainhankinnan hinta oli vielä
silloin alhaisella tasolla. Tämän vuoksi ja kun muutakaan ei ole
ilmennyt, ei kustannusten lisäyksen ennakoitavuutta ole syytä arvioida
tämän velan osalta toisin.

HelHO:2013:11

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments