OM: Verkkokaupan kuluttajansuoja muuttuu ensi kesänä

30.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Erityisesti koti- ja etämyyntiä koskevilla kuluttajansuojasääntelyn muutoksilla pannaan täytäntöön kuluttajan oikeuksia koskeva EU-direktiivi. Sääntelyn yhtenäistämisen EU-alueella arvioidaan helpottavan varsinkin rajat ylittävää verkkokauppaa

Tasavallan presidentti vahvisti uudistuksen tänään 30. joulukuuta. Muutokset tulevat voimaan 13. kesäkuuta 2014.

Merkittävimmät muutokset koskevat kuluttajan peruuttamisoikeutta sekä elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvoitteita.

Kuluttajan
oikeus peruuttaa koti- ja etämyyntisopimus laajenee nykyisestä.
Kuluttajalla on muun muassa oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa
silloinkin, kun palvelusuoritus on jo aloitettu hänen suostumuksellaan,
mutta sitä ei ole vielä saatettu loppuun. Tällöin kuluttajan tulee
kuitenkin korvata jo tehty suoritus.

Uutta on myös se, että
kuluttajan on jatkossa aina erikseen ilmoitettava peruuttamisesta, kun
nykyisin pelkkä tavaran palauttaminen katsotaan
peruuttamisilmoitukseksi. Ilmoittamista helpottaa se, että
elinkeinonharjoittajan tulee antaa kuluttajalle peruutuslomake.

Kuluttajan
on jatkossa yleensä vastattava tavaroiden palauttamiskuluista, ellei
myyjä ole sitoutunut vastaamaan niistä tai jättänyt ilmoittamatta
kuluttajalle, että tämän on vastattava niistä. Oletettavaa on, että osa
elinkeinonharjoittajista sitoutuu jatkossakin vastaamaan
palautuskuluista, sillä muuten kuluttajien kynnys tehdä ostoksia
verkkokaupassa saattaa nousta.

Uudistuksen myötä
elinkeinonharjoittaja saa käyttää tekemäänsä sopimusta koskevassa
puhelinpalvelussa vain sellaisia numeroita, joista kuluttajalta
perittävä puhelinmaksu on enintään kuluttajan liittymäsopimuksen
mukainen hinta tai ns. laskennallinen perushinta. Viestintävirasto tulee
laskemaan ja julkaisemaan laskennallisen perushinnan vuosittain. Näin
kuluttaja ei jatkossa enää joudu maksamaan esimerkiksi reklamaatiosta
peruspuhelumaksua huomattavasti kalliimpaa hintaa. Rajoitusta
sovelletaan kaikkiin kulutushyödykesopimuksiin, lukuun ottamatta
rahoituspalveluja eli esimerkiksi luotto- ja vakuutussopimuksia.

Verkko-ostamisen yhteydessä edellytetään jatkossa, että tilauspainikkeessa mainitaan nimenomaisesti maksuvelvollisuudesta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments