Maahanmuuttovirasto: Turvapaikkapuhuttelua odotetaan noin viisi kuukautta

5.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Turvapaikanhakija pääsee Maahanmuuttoviraston puhutteluun keskimäärin noin viiden kuukauden kuluttua hakemuksensa jättämisen jälkeen

Turvapaikkapuhuttelua odotetaan noin viisi kuukautta

Turvapaikanhakija pääsee Maahanmuuttoviraston puhutteluun keskimäärin
noin viiden kuukauden kuluttua hakemuksensa jättämisen jälkeen.

  • Marraskuussa 2013 on varattu puhutteluita pääsääntöisesti henkilöille, jotka ovat jättäneet hakemuksensa heinä-elokuussa 2013
  • Maahanmuuttoviraston puhuttelua odottaa kaikkiaan 126 henkilöä

Päätöstä turvapaikkahakemukseen ei yleensä pystytä tekemään heti
puhuttelun jälkeen. Hakijalle annetaan puhuttelun päätyttyä
käsittelyaika-arvio siitä, koska hän saa päätöksen hakemukseensa.
Kyseessä on ainoastaan arvio, ja päätöksen tekemisessä voi kestää
pidempään.

Käsittelyaika-arvioita ei anneta erikseen Maahanmuuttoviraston
asiakaspalvelusta, eikä päätöstä voi kiirehtiä soittamalla
palvelunumeroon tai asioimalla asiakaspalvelupisteessä.

Lisätietoja päätöksen kiirehtimisestä on Käsittely ja kiirehtiminen -sivulla.

Käsittelyajat vaihtelevat paljon

Turvapaikkahakemusten keskimääräinen käsittelyaika
Maahanmuuttovirastossa vuoden 2013 alkupuoliskolla oli noin 280
vuorokautta niin sanotussa normaalimenettelyssä.

Normaalimenettelyyn tilastoidaan kaikki muut paitsi nopeutetussa
menettelyssä tehdyt päätökset. Nopeutettuun menettelyyn kuuluvat
ilmeisen perusteettomat hakemukset, turvallisesta turvapaikka- ja
alkuperämaasta tulevien hakijoiden hakemukset sekä hakemukset, joiden
käsittely kuuluu EU:n vastuunsiirtoasetuksen eli ns. Dublin-asetuksen
mukaan jollekin toiselle valtiolle.

Käsittelyajat vaihtelevat paljon myös normaalimenettelyn sisällä.
Hakemusten käsittelyaikoja on vaikea arvioida täsmällisesti, sillä
yksittäistapauksissa aika voi vaihdella hyvinkin paljon. Käsittelyaikaan
vaikuttaa esimerkiksi se, joudutaanko hakemukseen pyytämään
lisäselvityksiä. Tapauskohtaisesti hakemus voidaan siten ratkaista myös
keskimääräistä käsittelyaikaa nopeammin tai hitaammin.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments