Liikenne- ja viestintäministeriö: Liikennerikoksia ja -rikkomuksia koskeva tiedonvaihto tehokkaammaksi

5.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan unioni haluaa tehostaa liikennerikkomuksiin liittyvää valtioiden rajat ylittävää tiedonvaihtoa unionin alueella

Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta vaarantavien rikosten ja rikkomusten tutkintaa ja seuraamusten täytäntöönpanoa.

Liikenneturvallisuuteen
liittyvien liikennerikkomusten tietojen vaihtoa koskevan direktiivin
(CBE-direktiivi) tarkoituksena on varmistaa liikennerikosten ja
-rikkomusten tutkinnan tehokkuus myös silloin, kun teoissa käytetty
ajoneuvo on rekisteröity toisessa EU:n jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa
rikos tai rikkomus on tehty.

Direktiivi edellyttää, että EU:n
jäsenvaltioiden ajoneuvorekistereiden ajoneuvotiedot sekä ajoneuvojen
omistaja- ja haltijatiedot ovat jäsenvaltioiden saatavilla. Tavoite on,
että valtio, jossa liikennerikkomus on tehty, voisi käyttää toisesta
jäsenvaltiosta saatavia tietoja rikkomuksesta tai rikoksesta johtuvan
vastuun määrittelemiseksi. Tiedonvaihto toteutettaisiin yhteisen
Eucaris-tietojärjestelmän avulla.

Liikennerikosten ja -rikkomusten
kansainvälinen tiedonvaihto on jo tällä hetkellä mahdollista Euroopan
unionissa. CBE-direktiivin johdosta Suomen tieliikennelakiin ja
ajoneuvoliikennerekisteristä annettuun lakiin esitetään tiedonvaihtoa ja
henkilötietojen käsittelyä parantavia muutoksia.

Hallitus antoi
eduskunnalle esityksen ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain ja
tieliikennelain muuttamisesta 5. joulukuuta 2013. Lakimuutosten on
tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alkupuolella.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments