Lapsen selvittämättömissä olosuhteissa saama vamma johti huostaanottoon

16.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2013:196

Lastensuojeluasia – Huostaanoton edellytykset – Vamman syyn selvittäminen – Lapsen huolenpidosta vastanneiden henkilöiden velvollisuus selvittää olosuhteet – Rikosasia – Esitutkinnan vaikutus

Hiukan yli kaksivuotiaalla pojalla oli todettu kallonmurtuma.
Lasta hoitaneiden lääkäreiden arvion mukaan vamma oli aiheutunut
voimakkaasta iskusta päähän päivänä, jolloin lapsi oli ollut ensin
päivähoidossa ja sitten äidin avopuolison hoidettavana kotonaan äidin
ollessa illalla töissä. Lasta hoitaneet lääkärit olivat todenneet, ettei
vamma ollut voinut aiheutua lapsen omasta toiminnasta.

Huostaanoton edellytyksiä arvioitaessa lasta hoitaneiden
asiantuntijoiden lääketieteellistä arviota siitä, milloin ja mistä
syystä vamma oli aiheutunut, oli pidettävä valittajien vasta
korkeimmalle hallinto-oikeudelle esittämää, alan julkaisuihin
perustuvaa, yleistä lääketieteellistä selvitystä luotettavampana. Lapsen
terveys oli hänellä todetun vamman perusteella vakavasti vaarantunut.
Lapsen huolenpidosta vastuussa olevien henkilöiden tuli pystyä
selvittämään ne olosuhteet, joissa tällainen vakava vamma oli voinut
syntyä. Koska lapsen äiti ja tämän avopuoliso eivät olleet kyenneet
luotettavasti yksilöimään tapahtumaa tai tapahtumia, joista vamma olisi
voinut aiheutua, puutteet lapsen huolenpidossa tai muissa
kasvuolosuhteissa olivat vakavasti vaarantaneet lapsen terveyden ja
kehityksen. Vamman vakavuus huomioon ottaen avohuollon toimenpiteet
eivät huostaanoton sijasta olleet mahdollisia tai riittäviä.

Asian esitutkinnalla ei ollut välitöntä oikeudellista yhteyttä
lastensuojeluasian oikeudelliseen arviointiin. Mikäli rikosasian
käsittelyn yhteydessä tai asiassa muutoin ilmeni sellaista selvitystä,
jolla saattoi olla merkitystä arvioitaessa lapsen kodin olosuhteita ja
hänen äitinsä mahdollisuuksia vastata lapsen huolenpidosta, tämä
selvitys oli otettava huomioon huostassapidon jatkamisen edellytyksiä
arvioitaessa.KHO:2013:196

Vrt. samankaltainen rikosasia KKO:ssa: KKO:lta ennakopäätös näytön arvioinista ja tuomitsemiskynnyksestä

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments