KHO ei katso prosessiosoitteella olevan hallinnossa samaa merkitystä kuin siviili- ja rikosprosessissa

5.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Ylimääräinen muutoksenhaku – Menetetyn määräajan palauttaminen – Ympäristölupa – Erittäin painava syy – Asiamies – Yhteystiedot

Yhtiö A oli hakenut ympäristölupaa. Ympäristölupahakemuksessa oli
ilmoitettu hakijan yhteystietoina yhtiö A:n yhteystiedot sekä
yhteyshenkilönä olevan yhtiö A:n edustajan yhteystiedot.

Asianajotoimisto B:n asianajajat C ja D olivat laatineet yhtiö A:n
asiamiehinä vastineen, kun ympäristölupa-asia oli ollut vireillä
ympäristölupaviranomaisessa. Vastinekirjelmässä oli mainittu
prosessiosoitteeksi Asianajotoimisto B:n yhteystiedot.
Vastinekirjelmässä ei kuitenkaan ollut nimenomaisesti todettu, että
asiamiesten toimeksianto koskisi ympäristölupa-asiaa myös muutoin.
Vastinekirjelmässä ei myöskään ollut pyydetty, että ympäristölautakunnan
aikanaan antama päätös toimitettaisiin asiamiehille. Tällaista pyyntöä
tai pyyntöä hakijan yhteystietojen täydentämiseen ei ollut esitetty
muussakaan yhteydessä.

Ympäristölupaviranomaisen päätös oli aikanaan annettu julkipanon
jälkeen ja päätös oli toimitettu yhtiö A:lle lähettämällä se
lupahakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Päätöstä ei ollut erikseen
toimitettu Asianajotoimisto B:lle.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että ympäristölupaviranomaisen
menettelyä päätöksen toimittamisessa ei voitu pitää virheellisenä. Tämän
vuoksi ja kun vielä otettiin huomioon, että Asianajotoimisto B oli
tosiasiassa saanut tiedon ympäristölupaviranomaisen päätöksestä ennen
valitusajan päättymistä, asiassa ei ollut esitetty sellaista erittäin
painavaa syytä, jonka nojalla yhtiö A:lle olisi palautettava menetetty
määräaika valituksen tekemistä varten.

4.12.2013/3833

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments