Kela: Ulkomailla asuvien eläkeläisten sekä rajatyöntekijöiden perheenjäsenten oikeudet terveydenhuollon palveluihin laajenevat

23.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ensi vuoden alusta pysyvästi toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä asuvilla eläkeläisillä on oikeus kaikkeen tarvitsemaansa sairaanhoitoon sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa tilapäisen Suomessa oleskelun aikana

Myös Suomessa työskentelevien rajatyöntekijöiden ulkomailla
asuvien perheenjäsenten hoito-oikeudet laajenevat. Vuoden 2013 loppuun
saakka näillä henkilöillä on ollut oikeus vain lääketieteellisesti
välttämättömään sairaanhoitoon Suomessa oleskellessaan.

Vuoden 2014 alusta alkaen toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä
asuvalla, vain Suomesta eläkettä saavalla henkilöllä on oikeus saada
hoitoa kaikkeen tarvittavaan sairaanhoitoon julkisessa
terveydenhuollossa oleskellessaan tilapäisesti Suomessa. Sama oikeus
koskee myös hänen työelämän ulkopuolella olevia perheenjäseniään. Oikeus
osoitetaan Kelan myöntämällä eläkkeensaajan eurooppalaisella
sairaanhoitokortilla.

Eläkkeensaaja ja hänen perheenjäsenensä saavat eläkkeensaajan
eurooppalaisella sairaanhoitokortilla myös suorakorvauksen yksityisessä
terveydenhuollossa (esim. yksityiset lääkäriasemat) ja apteekeissa.
Lisäksi suorakorvauksen saa sairaankuljetuksesta (ambulanssimatkat).

Suorakorvauksen voi saada, kun yksityisellä palveluntuottajalla on
Kelan kanssa voimassa oleva sopimus asiasta. Lääkeostoista korvataan
oleskelun kestoa vastaava määrä.

Eläkkeensaajalla ja hänen perheenjäsenellään on myös vakituisessa
asuinmaassaan jatkossakin oikeus tarvitsemaansa sairaanhoitoon.

Suomea lukuun ottamatta muissa EU- tai, Eta-maissa tai Sveitsissä
oleskellessaan eläkkeensaajalla ja hänen perheenjäsenellään on oikeus
lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon.

Kela päivittää eläkkeensaajan eurooppalaisen sairaanhoitokortin
kääntöpuolella olevan hoito-oikeutta koskevan tekstin. Päivitettyjä
eurooppalaisia sairaanhoitokortteja aletaan lähettää asiakkaille
tammikuussa. Vanhan kortin voi hävittää, kun uusi kortti on saapunut.

Rajatyöntekijän perheenjäsenen pyydettävä hoito-oikeustodistus Kelasta

Rajatyöntekijä on henkilö, joka työskentelee eri maassa kuin asuu ja
palaa säännöllisesti, joko päivittäin tai vähintään kerran viikossa
vakinaiseen asuinmaahansa.

Vuoden 2014 alusta alkaen Suomessa työskentelevien rajatyöntekijöiden
toisessa EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä asuvilla, työelämän
ulkopuolella olevilla perheenjäsenillä on oikeus tarvittavaan
sairaanhoitoon julkisessa terveydenhuollossa, jos he tarvitsevat sitä
oleskellessaan tilapäisesti Suomessa.

Oikeus osoitetaan Kelan myöntämällä asiakirjalla Todistus oikeudesta
hoitoetuuksiin Suomessa. Todistuksen saa soittamalla Kelan
kansainvälisten asioiden keskuksen palvelunumeroon 020 63 40200 tai
täyttämällä lomakkeen Sairaanhoitoa koskevan asiakirjan hakemus maahan-
ja maastamuuton tilanteissa  (SV140) ja toimittamalla sen Kelaan.

Rajatyöntekijöiden ulkomailla asuvilla perheenjäsenillä on tilapäisen
Suomessa oleskelun aikana oikeus lisäksi sairaanhoitokorvauksiin
yksityisessä terveydenhuollossa syntyneistä hoitokustannuksista sekä
apteekissa syntyneistä lääkekustannuksista.  Näistä kustannuksista
haetaan korvausta Kelasta jälkikäteen lomakkeella Korvaushakemus
Suomessa syntyneistä sairausvakuutuslain mukaisista hoitokustannuksista

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments