Kela: Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste

23.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kelassa avataan 1.1.2014 rajat ylittävän terveydenhuollon kansallinen yhteyspiste. Se tarjoaa mm. verkossa ja puhelinpalveluna tietoa hoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen

ajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen sivuilta saat tietoa seuraavista asioista:

  • Terveyspalvelujen käyttäminen ulkomailla
  • Suomeen tulevien potilaiden terveydenhuolto
  • Eurooppalainen lääkemääräys
  • Potilasvakuutus ja potilasasiamies
  • Yhteyspisteet ja sosiaaliturvalaitokset EU-maissa

Rajat ylittävä terveydenhuolto

Rajat ylittävällä terveydenhuollolla tarkoitetaan tilannetta, jossa olet saanut sairaanhoitoa muualla kuin asuinmaassasi.

Rajat ylittävään terveydenhuoltoon kuuluvat myös tilanteet, joissa
potilaasta otettu näyte tai tutkimus lähetetään analysoitavaksi
ulkomaille. Kyseessä on rajat ylittävä terveydenhuolto myös, kun
terveysalan ammattilaiset tarjoavat palveluja muualla kuin
asuinmaassaan.

Potilasdirektiivin toimeenpano Suomessa

Eduskunnan käsittelyssä on lakiehdotus rajat ylittävästä
terveydenhuollosta.  Laki tulee Suomessa voimaan 1.1.2014 alkaen, ja
sillä toimeenpannaan Euroopan unionin potilasdirektiivi.

Potilasdirektiiviä sovelletaan kaikkeen terveydenhuoltoon riippumatta
siitä, miten se on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu. Direktiivin
soveltamiseen ei siis vaikuta se, onko terveydenhuolto julkista vai
yksityistä. Tämä koskee potilaan hankkimaa hoitoa ja sen korvaamista.
Tämä koskee myös terveydenhuoltojärjestelmille asetettuja vaatimuksia
sekä EU:n jäsenmaiden yhteistyötä.

Lisätietoa

Ilta-Sanomat: Terveysturistin tulee käännättää asiakirjat itse

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments