Hovioikeuden prosessinjohto oli ollut riittämätöntä

23.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:98
Oikeudenkäyntimenettely – Prosessinjohto

Käräjäoikeus oli tuominnut A:n rangaistukseen asianomistaja B:n
esittämien rangaistusvaatimusten perusteella. Hovioikeus katsoi A:n
tulleen osittain tuomituksi muista teoista kuin mistä B oli vaatinut
hänelle rangaistusta. Kysymys hovioikeuden velvollisuudesta
valmistelussa kyselyoikeuttaan käyttäen selvittää, oliko B joltain osin
luopunut käräjäoikeudessa esittämistään rangaistusvaatimuksista. Ks.
KKO:2010:40

KKO:2013:98

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments