Euroopan komissio: Eurosurin avulla pelastetaan ihmishenkiä ja estetään rikoksia EU:n rajoilla

3.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan rajavalvontajärjestelmä Eurosur aloitti toimintansa 2. joulukuuta 2013. Sen avulla pystytään pelastamaan ihmisiä, jotka ovat valmiita vaarantamaan henkensä päästäkseen Eurooppaan

Eurosur tarjoaa EU:lle ja jäsenvaltioille aiempaa
paremmat työkalut, joilla voidaan estää kansainvälisiä rikoksia,
esimerkiksi huumeiden salakuljetusta tai ihmiskauppaa, ja samaan aikaan
havaita merihädässä olevia maahanpyrkijöiden veneitä ja auttaa heitä
kaikkia eurooppalaisia ja kansainvälisiä velvoitteita, esimerkiksi
palauttamiskieltoa, noudattaen.

Eurosur perustetaan vaiheittain.
Joulukuun 2. päivästä alkaen siihen osallistuu 18 EU:n eteläisillä ja
itäisillä ulkorajoilla sijaitsevaa jäsenvaltiota sekä Schengen-alueeseen
kuuluva Norja. Loput 11 EU:n jäsenvaltiota ja Schengen-maata liittyvät
1. joulukuuta 2014. Eurosurin eri osia kehitetään tulevina vuosina
jatkuvasti.Virastojen välinen yhteistyö, tietojenvaihto ja yhteiset toimet

Kansalliset
koordinointikeskukset ovat Eurosurin perusta. Niiden kautta
rajavalvonnasta vastaavat jäsenvaltioiden viranomaiset (esim.
rajavartiolaitos, poliisi, rannikkovartiosto ja laivasto) tekevät
yhteistyötä ja koordinoivat toimiaan. Keskukset toimittavat toisilleen
kansallisia tilannekuvia, joilla annetaan tietoja tapahtumista
ulkoisilla maa- ja merirajoilla sekä partioiden tilanteesta ja asemasta.
Tilannekuvat sisältävät myös analyysejä ja tiedustelutietoja.


Tämän yhteistyön ja tiedonvaihdon ansiosta asianomaiset jäsenvaltiot pystyvät reagoimaan paljon aiempaa nopeammin laittomaan maahanmuuttoon ja kansainväliseen rikollisuuteen sekä arvioimaan maahanpyrkijöiden hengenvaaraa.


EU:n ulkorajayhteistyöstä
huolehtivalla virastolla Frontexilla on tärkeä rooli jäsenvaltioiden
keräämien Euroopan tilannetietojen kokoamisessa ja analysoinnissa, jotta
voidaan havaita rikollisjärjestöjen käyttämiä uusia
salakuljetusreittejä tai menetelmiä. Euroopan tilannekuva sisältää myös
Frontexin yhteisten toimien aikana kerättyjä tietoja sekä tietoja
ulkorajojen läheisiltä alueilta. Lisäksi Frontex toimii läheisessä
yhteistyössä muiden EU:n virastojen, esimerkiksi Euroopan
meriturvallisuusviraston ja EU:n satelliittikeskuksen, kanssa, minkä
ansiosta jäsenvaltiot voivat havaita pieniä aluksia.


Jäsenvaltiot voivat Eurosurin ansiosta reagoida
aiempaa nopeammin paitsi yksittäisiin tapahtumiin, myös
kriisitilanteisiin ulkorajoilla. Ulkoiset maa- ja merirajat on tämän
vuoksi jaettu rajaosuuksiin. Niistä kullekin määritetään liikennevaloja
muistuttava vaikutustaso, joka voi olla matala, keskitaso tai korkea.
Näin voidaan yksilöidä ulkorajojen kriisipesäkkeet ja reagoida niihin
tietyllä vakiomenettelyllä kansallisella ja tarvittaessa Euroopan
tasolla.


Eurosurissa
panostetaan erityisesti kansainvälisen oikeuden mukaisten
perusoikeuksien ja velvollisuuksien noudattamiseen. Etusijalle asetetaan
erityisen haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt, kuten lapset, yksin
matkustavat alaikäiset tai välitöntä lääkintäapua tarvitsevat.
Eurosur-asetuksessa
säädetään selkeästi, että jäsenvaltioiden ja Frontexin on noudatettava
palauttamiskiellon ja ihmisarvon kunnioittamisen periaatteita
toimiessaan kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden kanssa.
Koska Eurosurin kautta vaihdetaan ainoastaan operatiivisia tietoja,
esimerkiksi tietoja tapahtumapaikoista ja partioiden sijainnista,
henkilötietojen vaihtamismahdollisuudet ovat hyvin rajalliset.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments