EU:n tuomioistuimen tuomio yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun direktiivin tulkinnasta

12.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työntekijälle, joka elää parisuhteessa samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa, on myönnettävä samat edut kuin avioliitossa oleville työntekijöille, mikäli homoseksuaalisten parien avioliitto ei ole mahdollista

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä
puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (EYVL L
303, s. 16) 2 artiklan 2 kohdan tulkintaa.

Tämä
pyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain Frédéric Hay ja hänen
työnantajansa Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des
Deux-Sèvres (jäljempänä Crédit agricole) ja joka koskee sitä, että
viimeksi mainittu on evännyt kyseiseltä henkilöltä, joka on solminut
pacte civil de solidarité -nimisen rekisteröidyn parisuhteen (jäljempänä
PACS-parisuhde), erityislomapäivät ja palkanlisän, jotka myönnetään
avioliiton solmiville työntekijöille.


Unionin tuomioistuin on ratkaissut asian seuraavasti:

Yhdenvertaista
kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000
annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 2 artiklan 2 kohdan a
alakohtaa on tulkittava siten, että kun pääasiassa kyseessä olevan
kaltaisen työehtosopimuksen määräyksen nojalla palkkatyöntekijältä, joka
solmii pacte civil de solidarité -nimisen rekisteröidyn parisuhteen
samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa, evätään oikeus saada
erityislomapäivien ja palkanlisän kaltaisia etuja, jotka myönnetään
palkkatyöntekijöille heidän solmiessaan avioliiton, mainittu säännös on
esteenä tällaiselle määräykselle silloin, kun asianomaisen jäsenvaltion
kansallisessa säännöstössä ei anneta samaa sukupuolta oleville
henkilöille mahdollisuutta solmia avioliittoa, koska kun mainittujen
etujen kohde ja myöntämisedellytykset otetaan huomioon, kyseinen
työntekijä on avioliiton solmivan työntekijän tilanteen kanssa
vertailukelpoisessa tilanteessa.

Linkki asiaan C-267/12

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments