EU:n tuomioistuimen tuomio kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin tulkinnasta

10.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Alueellisen kuluttajansuojayhdistyksen nostama kieltokanne – Alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin – Mahdottomuus hakea muutosta ensimmäisessä oikeusasteessa annettuun päätökseen, jolla todetaan toimivallan puuttuminen – Jäsenvaltioiden menettelyllinen itsemääräämisoikeus – Vastaavuus- ja tehokkuusperiaate

Asiassa oli kyse ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Audiencia Provincial de Salamanca
(Espanja) oli tehnyt.


Unionin tuomioistuin  on ratkaissut asian seuraavasti:


Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista
5.4.1993 annettua neuvoston direktiiviä 93/13/ETY sekä vastaavuus- ja
tehokkuusperiaatetta on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä
sellaiselle pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion
säännöstölle, jonka mukaan kuluttajansuojayhdistysten nostamien
kieltokanteiden osalta yhtäältä tällainen kanne on nostettava vastaajan
toimi- tai kotipaikan tuomioistuimissa ja toisaalta ensimmäisen asteen
tuomioistuimen tekemään päätökseen alueellisen toimivallan puuttumisesta
ei voida hakea muutosta.


Linkki asiaan C-413/12

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments