Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta : Potilailla oikeus hakeutua hoitoon muihin EU-maihin ja saada korvausta kustannuksista

5.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valiokunta hyväksyi asiasta mietinnön 29.11.2013. Uudella lailla pannaan täytäntöön EU:n potilasdirektiivi. Tarkoituksena on selkeyttää potilaan oikeuksia tilanteissa, joissa nämä hakeutuvat hoitoon toiseen EU-valtioon

Esityksen mukaan Suomesta ulkomailla hoitoa saaneen potilaan
hoitokustannuksia korvataan kahdella eri tavalla sen mukaan, onko kyse
hoitoon hakeutumisesta toiseen valtioon vai ulkomailla oleskelun aikana
lääketieteellisesti välttämättömäksi tulleesta hoidosta. Molemmissa
tapauksissa potilas maksaisi hoidon kustannukset ensin itse
hoidonantajalle ja voisi hakea maksuun jälkikäteen korvausta Kelalta.

Valiokunta toteaa, että hoitoon hakeutuminen ulkomaille edellyttää
potilaalta taloudellista mahdollisuutta hakea korvausta hoidon
kustannuksista vasta jälkikäteen, mikä voi nostaa hoitoon hakeutumisen
kynnyksen käytännössä korkealle erityisesti vähävaraisille ihmisille
eikä siten lisää kansalaisten yhdenvertaisuutta.

Valiokunta pitääkin siksi tärkeänä, että kansallisen
terveyspalvelujärjestelmää kehitetään siten, ettei tarve ulkomaille
hoitoon hakeutumiseen aiheudu kotimaisten palvelujen puutteellisuudesta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta tulee uudistaa
hallitusohjelman mukaisesti laadukkaiden, vaikuttavien ja
oikea-aikaisten palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi.
Valiokunta pitää kunnallisten terveydenhuollon palvelujen suunnittelun
ja mitoituksen sekä potilaan oikeuksien toteutumisen kannalta tärkeänä,
että ulkomaille hakeutuvien ja toisaalta Suomeen tulevien potilaiden
määrää seurataan.

Mietintöön sisältyy 2 vastalausetta.


Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments