Apulaisoikeusasiamies: Koiran avulla ei voi etsiä huumeita yleisellä paikalla

3.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oulun poliisille moitteet huumevalvonnasta rotuaarilla

Oulun poliisilaitos on saanut eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojalta moitteet, kun se oli tehnyt yleisellä paikalla valvontaa huumekoiran avulla ja tarkastanut koiran ”merkkaamat” henkilöt.

Pajuoja pitää tällaisia tarkastuksia
voimassaolevien säännösten perusteella arveluttavina perusoikeuksien
näkökulmasta. Jos poliisi haluaa tehdä tällaisia tarkastuksia, sille
tulisi olla selkeä tuki lainsäädännössä.


– Menettely on pakkokeinolain
tarkoittama henkilöntarkastus, johon poliisilla ei ole lakiin perustuvaa
oikeutta ilman rikosepäilyä, toteaa Pajuoja.


Eduskunnan oikeusasiamiehelle tuli
asiasta useita kanteluita. Niissä kerrottiin, että koiran saatua vainun
huumausaineen hajun lähteestä, henkilö oli pysäytetty ja tarkastettu
huumausaineiden löytämiseksi.


Valtuuksien tulee olla laissa

Tulli, rajavartiolaitos ja vankilat
voivat käyttää huumekoiraa apuna valvonnassaan ilman rikosepäilyä.
Näistä menettelyistä ja muista erityistilanteista on kuitenkin säädetty
erikseen laissa.


Teknisille tai muille
valvontavälineille, joita poliisi käyttää rikosten paljastamiseksi,
tulee löytyä toimivaltuus laista, toteaa Pajuoja.


Koiran avulla tehtävä valvonta voidaan
Pajuojan mukaan rinnastaa teknisluontoiseen valvontaan. Jos se tapahtuu
ilman muuta rikosepäilyä, se muuttuu puuttumiseksi yksityisyyteen, mikä
edellyttää lain tasoista sääntelyä.


Erittäin tarkan hajuaistinsa vuoksi
koira tuottaa myös ns. vääriä positiivisia havaintoja. Se voi merkitä
esimerkiksi henkilön, joka on ollut tilassa, jossa on käytetty huumeita,
tai henkilön, jonka vaatteisiin haju on tarttunut bussin penkistä.


Oikeusasiamiehelle antamassaan
selvityksessä poliisi totesi, että rikosepäily perustuu aina
kokonaisarviointiin, johon vaikuttaa koiran havaintojen ohella muun
muassa henkilön käyttäytyminen.


Apulaisoikeusasiamies kuitenkin
katsoi, että ihmiset voivat reagoida koiraan ja tarkastustilanteeseen
eri tavoin, jolloin käyttäytymisen perusteella tehtäviin johtopäätöksiin
tulee suhtautua varauksella.


Samassa päätöksessä Pajuoja moitti Oulun poliisilaitosta myös rikosilmoitusten kirjaamisessa tapahtuneesta valikoinnista.


Poliisihallitusta pyydettiin ilmoittamaan kesäkuun 2014 loppuun mennessä toimenpiteistä, joihin asiassa on ryhdytty.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments