Yhtiöiden välisen sopimuksen välityslauseke sitoi osakasta, joka vaati vahingonkorvausta itselleen ko. sopimuksen rikkomisen johdosta

13.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:84
Tuomioistuimen toimivalta – Yleinen tuomioistuin vai välimiesoikeus

J Oy:n ja M Oy:n välisen sopimuksen mukaan A:lla oli sopimuksessa
määrätyin edellytyksin oikeus ostaa J Oy:n omistamat M Oy:n osakkeet.
Sopimuksen mukaan siitä aiheutuvat erimielisyydet ratkaistiin
välimiesoikeudessa. A vaati käräjäoikeudessa nostamassaan kanteessa J
Oy:n velvoittamista suorittamaan hänelle vahingonkorvausta sillä
perusteella, että J Oy oli rikkonut mainittua sopimusta myymällä
osakkeet kolmannelle. Kysymys siitä, sitoiko välityslauseke A:ta.

KKO:2013:84

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments