Verohallinto: Verorikosepäily mahdollistaa verotuspäätöksen ilman veronkorotusta

25.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Uusi laki voimaan 1.12.2013: Verohallinto voi joulukuun alusta alkaen tehdä luonnollisen henkilön ja yhtymän verotuspäätöksen ilman veronkorotusta, jos samasta asiasta tehdään rikosilmoitus

Laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai
tullinkorotuksesta (781/2013) turvaa sen, ettei ketään tutkita ja
rangaista kahteen kertaan samasta teosta. Toisaalta laki mahdollistaa
sen, että rikosoikeudellinen vastuu toteutuu niissä tapauksissa, joissa
teon vakavuuden vuoksi veronkorotus ei ole riittävä seuraamus.
Viimeaikainen oikeuskäytäntö on johtanut tilanteeseen, jossa
luonnolliselle henkilölle määrätty veronkorotus lähes poikkeuksetta on
estänyt syytteen nostamisen tai syytteen tutkimisen.

Uuden lain mukaan veronkorotus voidaan määrätä myöhemmin, jos
rikosasia ei etenekään tuomioistuimen käsiteltäväksi.  Poliisi voi
lopettaa esitutkinnan tai syyttäjä voi tehdä
syyttämättäjättämispäätöksen, ja asia palaa Verohallinnon
ratkaistavaksi. 

Verohallinto on valmistellut uuden lain mukaisia ohjeita jo
eduskuntakäsittelyn aikana. Tapausten käsittelyä on keskitetty
sujuvuuden ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Verohallinto tekee
vuosittain yhteensä noin 450 – 500 rikosilmoitusta.  Uudessa laissa
tarkoitettuja rikosilmoituksia tehdään vuosittain noin 100 kappaletta. 

Yleisölle tarkoitettu ohje uuden lain soveltamisen yleisistä linjoista Verohallinnossa julkaistaan Vero.fi–sivuilla joulukuussa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments