Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio koskien kiinteistön luovutustappion vähentämisoikeutta

6.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuomio annetaan 7.11 korkeimman hallinto-oikeuden esittämästä ennakkoratkaisupyynnöstä, joka koskee toisessa jäsenvaltiossa aiheutuneiden kiinteistön luovutustappioiden vähentämisoikeutta Suomessa

Pääasiassa on kyse siitä, voiko K, joka on Suomessa yleisesti
verovelvollinen, vähentää Suomessa veronalaisista luovutusvoitoistaan
Ranskassa sijaitsevan kiinteistön myynnistä aiheutuneen tappion. Korkein
hallinto-oikeus tiedustelee, onko pääomien vapaan liikkuvuuden
vastaista, jos vähennysoikeus evätään Ranskassa sijaitsevan kiinteistön
osalta, kun K kuitenkin saisi tietyin edellytyksin vähentää Suomessa
sijaitsevan vastaavan kiinteistön luovutustappion.

Suomi on katsonut, että verokohtelun tulee perustua tällaisissa
tilanteissa tulon ja tappion symmetriseen verotusvallan jakamiseen
jäsenvaltioiden välillä. Jos Suomessa yleisesti verovelvollinen saa
tuloa Ranskassa sijaitsevasta kiinteistöstä, on tulo verosopimuksen
mukaan verovapaata Suomessa. Vastaavasti luovutuksesta syntyvä tappio on
Suomen verotuksessa vähennyskelvoton. Näin ollen vähennysoikeuden
puuttuminen esillä olevan kaltaisessa tilanteessa ei ole pääomien vapaan
liikkuvuuden vastaista.

Unionin tuomioistuimen tuomiot ovat luettavissa unionin tuomioistuimen
verkkosivuilta osoitteesta www.curia.europa.eu yleensä niiden
antamispäivänä.

Linkki asiaan C-322/11

VNK:n tiedote 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments