Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio koskien Euroopan komission asiakirjojen julkisuutta

13.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 14. marraskuuta tuomion Suomen tekemään valitukseen, joka koskee komission käynnistämän rikkomusmenettelyn asiakirjojen julkisuutta

Asiassa on kyse siitä, että portugalilainen ympäristöjärjestö Liga
para a Protecção da Natureza (LPN) pyysi komissiolta oikeutta tutustua
asiakirjoihin, jotka liittyivät komission Portugalia vastaan
käynnistämään rikkomusmenettelyyn koskien Sabor-joen patohanketta.

Komissio päätti kuitenkin luovuttaa vain osan pyydetyistä
asiakirjoista. Komissio perusteli päätöstään erityisesti sillä, että
rikkomusmenettelyssä tulee vallita komission ja asianomaisen
jäsenvaltion keskinäinen luottamus, jotta ne voivat käydä neuvotteluja
ja tehdä kompromisseja ratkaistakseen kiistan sovinnollisesti. Komissio
katsoi myös, että asiaan ei liity ylivoimaista yleistä etua, joka
edellyttäisi asiakirjojen luovuttamista. LPN nosti komission päätöksen
kumoamiseksi kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa, joka hylkäsi
kanteen 9.9.2011 antamallaan tuomiolla (asia T-29/08).

Suomi teki kyseisestä tuomiosta valituksen unionin tuomioistuimeen.
Suomi katsoi, että komissio oli jättänyt luovuttamatta pyydetyt
asiakirjat virheellisin perustein, ja että yleisen tuomioistuimen olisi
tullut kumota komission päätös. Valituksessa katsottiin erityisesti,
että komissio ei voi nojautua yleiseen olettamaan, jonka mukaan se voi
jättää luovuttamatta kaikki käynnissä oleviin rikkomusmenettelyihin
liittyvät asiakirjat. Lisäksi Suomi katsoi, että komission olisi tullut
asiaan liittyvää ylivoimaista yleistä etua arvioidessaan ottaa huomioon,
että kyse oli ympäristön tilaan liittyvästä menettelystä.

Unionin tuomioistuimen tuomiot ovat luettavissa Euroopan unionin
tuomioistuimen verkkosivuilta osoitteesta www.curia.europa.eu yleensä
niiden antamispäivänä. 

Linkki asiaan C-514/11P, C-605/11 P

VNK:n tiedote 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments