Tuomarinimityksiä 8.11.2013. Antti Savela laamanniksi Kemi-Tornioon

7.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Hovioikeudenneuvos Liisa Kristiina Lehtimäki hovioikeuden
hovioikeudenlaamannin virkaan 1.12.2013 lukien, hovioikeudenneuvos Tarja
Kaarina Huossa Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan
1.12.2013 lukien, presidentti Pertti Rainer Nieminen Itä-Suomen
hovioikeuden presidentin virkaan 1.4.2014 lukien, hovioikeudenneuvos
Marja Helena Hennen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen
virkaan 1.4.2014 lukien ja Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin
virkaan 1.1.2016 lukien, hovioikeudenneuvos Aki Petteri Rasilainen
Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien ja
Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2017 lukien ja
käräjätuomari Pirjo Tuulikki Pohjalainen Kymenlaakson käräjäoikeuden
käräjätuomarin virkaan 1.1.2014 lukien.

 

Määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Terhi Katariina
Mokko Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.12.2013
lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, lainsäädäntöneuvos Tuomo
Antero Antila Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan
1.12.2013 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Mikko
Yrjänä Saleva Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään
hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.12.2013 lukien ja hovioikeudenneuvos Ari
Veikko Kyllönen Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään
hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.12.2013 lukien. Määräaikainen laamanni,
käräjätuomari Antti Sakari Savela Kemi-Tornion käräjäoikeuden laamannin
virkaan 1.12.2013 lukien ja käräjätuomari Janne Kalevi Anttila Lapin
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2013 lukien.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments