Tulkkausdirektiivi pannaan täytäntöön hieman myöhässä

8.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Rikosasioita koskeva viranomaisten tulkaamisvelvollisuutta koskevat säännökset piti panna täytäntöön lokakuun loppuun mennessä.

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:
= = =
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
(HE 63/2013 vp). Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettuun lakiin
lisätään oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa
menettelyissä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
edellyttämät asiakirjan kääntämistä koskevat säännökset. Rikosasian
vastaajalle on annettava maksuton käännös haastehakemuksesta ja
tuomiosta. Vastaajalle on annettava käännös myös muusta olennaisesta
asiakirjasta, jos käännös on tarpeen vastaajan oikeuden valvomiseksi.
Asiakirjat voidaan kääntää myös tulkin avulla suullisesti, jollei
vastaajan oikeusturva edellyttää asiakirjan kääntämistä kirjallisesti.
Pakkokeinolakiin lisätään säännökset epäillyn oikeudesta pidättämistä
koskevan päätöksen ja vangitsemispäätöksen kirjalliseen tai suulliseen
käännökseen. Lait tulevat pääosin  voimaan 1.12.2013.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments