Transparency International: Raportti ilmiantajien suojelusta EU-maissa

7.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU-maiden on tehostettava ilmiantajien suojelua

Ilmiantajien rooli korruption ja väärinkäytösten estämisessä ja paljastamisessa on merkittävä.

Useimmat EU-maat eivät kuitenkaan tarjoa korruptiotapausten ilmiantajille riittävää
lainsäädännöllistä suojaa. Näin menetellen maat rajoittavat merkittävästi omaa
korruptionvastaisesta toimintaansa. Tämä ilmenee Transparency Internationalin 5.11.2013 julkaisemasta raportista Whistleblowing in Europe.

Raportin mukaan 27 tutkimukseen osallistuneesta valtiosta vain Luxemburgilla, Romanialla,
Slovenialla ja Iso-Britannialla on voimassa kattava lainsäädäntö ilmiantajien suojelemiseksi.
Osittaista suojaa tarjoaa 16 valtiota ja seitsemässä maassa suojaa ei ole joko lainkaan tai se on täysin riittämätöntä.

Suomella ei ole virallisia kanavia, joiden kautta ihmiset voisivat
turvallisesti tuoda ilmi tietojaan korruptiosta ja väärinkäytöksistä.
Suomessa ei ole myöskään lakia ilmiantajien suojelemiseksi.

Lisätietoa

MTV3.fi: Suomi on turvaton paikka korruption paljastajalle

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments