Taas ennakkopäätös korvaustuomion oikeusvoimasta

12.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:83
Vahingonkorvaus
Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen
Oikeusvoima

A oli rikosasian oikeudenkäynnissä annetulla lainvoimaisella tuomiolla
velvoitettu suorittamaan B:lle korvausta törkeästä pahoinpitelystä
aiheutuneesta ansionmenetyksestä 1.6.2008 ja 31.1.2009 väliseltä ajalta.
B vaati myöhemmässä riita-asian oikeudenkäynnissä määrältään korkeampaa
korvausta pahoinpitelyn aiheuttamasta ansionmenetyksestä samalta ajalta
lausuen, että rikosasian yhteydessä ratkaistussa vaatimuksessa kysymys
oli ollut A:n myöntämästä vähimmäiskorvauksesta, jonka ylittävästä
vaatimuksesta hän ei ollut luopunut. B:n vaatimusta ei voitu tutkia,
koska se oli jo lainvoimaisesti ratkaistu. Ks. KKO:2013:72 KKO:2013:23
KKO:2009:20

KKO:2013:83

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments