STM: Vähäiset ansiot ja avustukset eivät saa vähentää toimeentulotukea

15.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Toimeentulotukilain mukaan vähäiset avustukset tai ansiotulot eivät saa vähentää toimeentulotukea saavan henkilön tai perheen tuen määrää

Koska toimeentulotukilaissa ei ole määritelty
vähäisten ansioiden ja avustusten euromäärää, on tukea myöntävän
kunnan harkintavallassa, missä määrin asiakkaan erilaisia
avustuksia, stipendejä tai ansioita voidaan pitää vähäisinä.

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa kuntia ohjeistetaan
toimeentulotuen käytännöistä ja ratkaisuista. Esimerkiksi perheen
lasten satunnaiset ansiot kesäisin, loma-aikoina ja viikonloppuisin
ovat ohjeistuksen mukaan sellaisia tuloja, joita ei pitäisi ottaa
huomioon tukea määriteltäessä.

Vähäisiksi tuloiksi voidaan katsoa myös avustukset, joita yksin
asuvat ja lapsiperheet ovat perinteisesti saaneet joulun aikaan
kansalaisjärjestöiltä, yrityksiltä ja säätiöiltä.

Toimeentulotukea saava perhe voi myös ansaita tietyn määrän
suurempia ansiotuloja ilman, että se pienentää tukea. Lain mukaan
asiakas saa hyväkseen vähintään 20 prosenttia saadusta palkasta,
mutta enintään 150 euroa kuukaudessa. Mikäli ansiotulo ylittää
kyseisen määrän, tukea vähennetään tältä osalta.

Sosiaali- ja terveysministeriö toivoo kuntien kiinnittävän
huomiotaan siihen, että asiakkaat saavat aitoa hyötyä
yritteliäisyydestään. Toimeentulotuen tarkoitus on rohkaista ja
tukea työtöntä työnhakijaa myös tällä tavoin. Itse hankitut tulot
parantavat asiakkaan edellytyksiä päästä tai palata
työmarkkinoille.

Toimeentulotuki on kuitenkin luonteeltaan viimesijainen ja
harkinnanvarainen taloudellinen tuki, jolla turvataan välttämätön
toimeentulo. Siksi pääsääntöisesti kaikki tulot ja etuudet
vähentävät toimeentulotukea. Jokainen toimeentulotukipäätös tehdään
yksilöllisen tilanteen ja asiakkaan tarpeiden pohjalta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments