STM: Työttömille oikeus ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman etuuden pienentymistä

1.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Jo eduskunnan käsiteltävänä olevaa hallituksen esitystä työttömyysturvan muutoksista ehdotetaan täydennettäväksi

Soviteltua työttömyyspäivärahaa saava työtön voisi
jatkossa ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se pienentäisi
hänen työttömyysetuuttaan. Kun tulot ylittäisivät 300 euroa,
tuloista 50 prosenttia vähennettäisiin työttömyyspäivärahasta.
Muutos koskisi sekä työmarkkinatukea, peruspäivärahaa että
ansiopäivärahaa.

Lisäksi työstä saadun palkan ja ansiopäivärahan yhteismäärä
voisi olla enintään työttömyyttä edeltävän palkan suuruinen. Tällä
hetkellä yhteismäärä voi olla korkeintaan 90 prosenttia
aikaisemmasta palkasta.

Omavastuuaika eli aika, jolta ei työttömyyden alkaessa makseta
päivärahaa, lyhenisi seitsemästä päivästä viiteen päivään.

Jos työntekijän palkkaa olisi ennen työttömyyden alkua alennettu
määräaikaisesti tuotannollisista ja taloudellisista syistä,
ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan perusteena olisi kuitenkin
alentamaton palkka.

Eduskunnalle elokuussa 2013 annettu hallituksen esitys koskee
muun muassa ansiosidonnaisen päivärahakauden pituutta,
työssäoloehtoa ja ikääntyneen työntekijän niin kutsuttua
lisäpäiväoikeutta. Nyt esitetyt täydennykset käsiteltäisiin yhdessä
aiempien ehdotusten kanssa. Kaikkien muutosten tavoitteena on
yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja lisätä työttömyysturvan
kannustavuutta. Erityisesti muutoksilla kannustetaan työttömiä
ottamaan vastaan myös lyhytkestoisia ja osa-aikaisia töitä.

Eduskunnalle elokuussa 2013 annettu hallituksen esitys koskee
muun muassa ansiosidonnaisen päivärahakauden pituutta,
työssäoloehtoa ja ikääntyneen työntekijän niin kutsuttua
lisäpäiväoikeutta. Nyt esitetyt täydennykset käsiteltäisiin yhdessä
aiempien ehdotusten kanssa. Kaikkien muutosten tavoitteena on
yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja lisätä työttömyysturvan
kannustavuutta. Erityisesti muutoksilla kannustetaan työttömiä
ottamaan vastaan myös lyhytkestoisia ja osa-aikaisia töitä.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina
31. lokakuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan
1.1.2014.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments