STM: EU:n ulkopuolisista maista Suomeen töihin tuleville sosiaaliturvaoikeuksia

22.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n ulkopuolisista, niin kutsutuista kolmansista maista Suomeen työhön tulevilla ihmisillä olisi jatkossa oikeus asumisperusteisiin sosiaaliturvaetuuksiin Suomessa työskentelyn perusteella

Sosiaaliturvan piirin pääseminen edellyttäisi, että henkilö
työskentelee Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta.
Muutoksen arvioidaan koskevan noin 1 500 henkilöä vuosittain.
EU:n ulkopuolisista maista tulevat työntekijät ovat tähän asti
olleet sairausvakuutettuja, mutta heillä on ollut oikeus
suomalaiseen sosiaaliturvaan ainoastaan, jos he ovat asuneet
Suomessa vakinaisesti.

Lisäksi säädettäisiin tarkemmin siitä, milloin Suomen
sosiaaliturvaan kuuluminen päättyy eri tilanteissa. Jos oikeus
sosiaaliturvaan on syntynyt työskentelyn perusteella, se myös
päättyisi työskentelyn tai yritystoiminnan päättyessä. Esitykseen
sisältyy myös muita muutoksia, jotka sopeuttavat lainsäädäntöä
rajat ylittävän liikkuvuuden lisääntymiseen. Taustalla ovat
asumisperusteista sosiaaliturvaa selvittäneen niin kutsutun Solmu
IV -työryhmän ehdotukset.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina
21. marraskuuta. Esitys liittyy EU:n yhdistelmälupadirektiivin
täytäntöönpanoon.  Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.
tammikuuta 2014.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments