Poliisin tietoon tullut viharikollisuus vähentynyt

6.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poliisin tietoon tuli viime vuonna noin 20 prosenttia vähemmän viharikoksia kuin edellisvuonna

Vuonna 2012 kirjattiin 732 rikosepäilyä, jotka luokiteltiin
Poliisiammattikorkeakoulun tekemässä tutkimuksessa viharikoksiksi.
Vuonna 2011 poliisin tietoon tuli 919 tapausta, ja vuonna 2010 tapauksia
oli 860.

Edellisvuosien tapaan suurin osa rikosilmoituksista sisälsi rasistisia piirteitä, ja yleisin rikosnimike oli pahoinpitely.

Epäiltyjen
viharikosten määrää on seurattu nykyisessä laajuudessaan
Poliisiammattikorkeakoulussa vuodesta 2008 lähtien. Viharikokset
tilastoidaan poliisin valtakunnallisten rikosilmoitustietojen
perusteella.

Vain pieni osa viharikoksista ilmoitetaan 

Rasistisesta
rikollisuudesta, joka sisältyy viharikoksiin, on tilastoja jo yli
kymmenen vuoden ajalta. Vuonna 2012 rasistisia piirteitä oli yhteensä
641:ssa viharikokseksi luokitellussa rikosilmoituksessa.

Rasistisia piirteitä sisältäviä syrjintärikosepäilyjä kirjattiin 24 kappaletta eli 30 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Viharikoksiksi
on määritelty henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai
näiden edustajaa kohtaan tehdyt rikokset. Rikoksen motiivina ovat
ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä
tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta,
seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen
ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan.

Suomen rikoslaissa ei ole
rikosnimikettä rasistiselle rikokselle tai viharikokselle. Tutkimuksessa
viharikoksiksi luokitellaan pääsääntöisesti kaikki sellaiset
rikosepäilyt, joissa poliisi, uhri tai muu asianosainen epäilee
vihamotiivia tai joihin on sisältynyt solvauksia uhrin viiteryhmää
kohtaan.

– On hyvä muistaa, että tutkimus käsittelee vain
poliisin tietoon tulleita viharikoksia. Aiheesta tehdyt tutkimukset ovat
osoittaneet, että vain pieni osa viharikoksista ilmoitetaan poliisille.
Tästä syystä viharikosseuranta on vain yksi näkökulma laajempaan
ilmiöön, muistuttaa tutkija Tero Tihveräinen Poliisiammattikorkeakoulusta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments