OM: Velkajärjestelylain tarkistaminen

26.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Merkittävimmät muutokset liittyvät velkajärjestelyn käytön lisäämiseen ja menettelyn yksinkertaistamiseen

Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsyä
velkajärjestelyyn parannettaisiin ja mahdollistettaisiin
yksityistalouden velkojen lisäksi elinkeinotoiminnan velkojen järjestely
velkajärjestelyssä. Talous- ja velkaneuvonnassa avustettaisiin myös
yrittäjävelallisia.

Velkajärjestelyn edellytyksiä koskevia säännöksiä muutettaisiin niin,
että työttömien ja erityisesti työttömien nuorten pääsy
velkajärjestelyyn nopeutuisi. Omistusasunnon säilyttämistä koskevaan
säännökseen tehtäisiin pienehkö muutos. Lisäsuoritusvelvollisuutta
koskevia säännöksiä tarkistettaisiin. Menettelyä tuomioistuimessa
yksinkertaistettaisiin ja siirryttäisiin pääsääntöisesti sähköpostitse
tapahtuviin tiedoksiantoihin.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments