Maahanmuuttoviraston lähtömaatietokanta tarjoaa entistä yksityiskohtaisempaa tietoa

11.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Maahanmuuttovirasto kehittää lähtömaatietokanta Tellusta entistä kattavammaksi. Tietokantaan lisätään yksityiskohtaista paikallistietoa koskeva osio, johon viedään kaupunki- tai aluekohtaista lähtömaatietoa, kuten karttoja ja kuvia

Lähtömaatiedolla on tärkeä rooli turvapaikkahakemuksen käsittelyssä.
Tietokannassa on eri lähteistä hankittua ajankohtaista tietoa valtioiden
oloista, jota tarvitaan kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten
ratkaisemiseksi.

Tietoa tarvitaan usein esimerkiksi hakijan lähtömaassa vallitsevasta
ihmisoikeus- ja turvallisuustilanteesta, terveydenhuollon saatavuudesta,
lainsäädännöstä ja asiakirjojen myöntämiskäytännöistä. Lähtömaatieto
otetaan huomioon hakemuksen käsittelyssä hakijan itsensä esittämien
selvitysten lisäksi.

Euroopan unionin pakolaisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen.

Laadukkaampi työväline turvapaikkapäätöksenteon tarpeisiin

Maahanmuuttoviraston Tellus-lähtömaatietokannan kehittämnen vastaa muun
muassa Suomen hallitusohjelmaan kirjattuihin tavoitteisiin laadukkaista
turvapaikkapäätöksistä, jotka tehdään entistä lyhyemmillä
käsittelyajoilla.

Kun turvapaikkahakemuksia käsittelevällä virkalijalla on mahdollisimman
yksityiskohtaista lähtömaatietoa saatavilla jo turvapaikkapuhuttelussa,
ei hänen tarvitse tehdä lisäselvityksiä puhuttelun jälkeen. Näin ollen
hakemukset voidaan ratkaista aiempaa lyhyemmässä ajassa.

Tietokantaan lisättävästä paikallistieto-osiosta on huomattavaa apua
turvapaikkapuhutteluissa. Se myös auttaa ratkaisemaan hakemukset
tehokkaalla ja oikeusvarmalla tavalla. Osion käyttö aloitetaan
Mogadishua koskevalla paikallistiedolla ja sen alustana toimivaa
teknistä ratkaisua voidaan soveltaa myös muihin kohteisiin.

Tietokanta palvelee useita suomalaisia viranomaisia

Tellus palvelee Maahanmuuttoviraston ohella sen sidosryhmiä, kuten
maistraatteja, poliisilaitoksia ja hallintotuomioistuimia. Tietokannalla
on tällä hetkellä Suomessa noin 600 käyttäjää. Lisäksi Tellusta
integroidaan EU:n yhteiseen lähtömaatieto- eli COI -portaaliin, jonka
kautta muiden EU:n jäsenmaiden viranomaiset voivat hyödyntää Telluksen
tietueita omissa työtehtävissään.

Lähtömaatietoa sääntelevät muun muassa EU:n yhteiset laatukriteerit ja
YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n ohjeistus ja sen hankinnassa ollaan
riippumattomia yksittäisistä kansainvälistä suojelua koskevista
päätöksistä.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments