KHO arvioi huostaanoton edellytyksiä kun lapsi oli ollut käytännössä isoäidin hoidossa

15.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Yksityinen sijoitus – Huostaanoton edellytysten arviointi – Yksityisen sijoituksen päättämisperusteet

Lapsi oli asunut noin 2-vuotiaasta lukien isoäitinsä luona. Kysymys
oli ollut lastensuojelulain 81 §:ssä tarkoitetusta yksityisestä
sijoituksesta, joka oli perustunut lapsen vanhempien ja isoäidin
väliseen sopimukseen. Vanhemmat olivat olleet kykenemättömiä
huolehtimaan lapsesta jo useiden vuosien ajan, mutta huostaanoton
tarvetta ei ollut kuitenkaan ollut sinä aikana, kun lapsen
kasvuolosuhteet isoäidin luona olivat olleet turvatut. Kunta ei ollut
tehnyt lastensuojelulain 81 §:n 2 momentissa tarkoitettua päätöstä
sijoituksen hyväksymisestä. Kunta ei ollut myöskään tehnyt saman pykälän
5 momentissa tarkoitettua erillistä päätöstä, jolla lapsen pitäminen
isoäidin luona olisi kielletty. Siitä huolimatta, ettei tällaista
erikseen valituskelpoista päätöstä yksityisen sijoituksen lopettamisesta
ollut tehty, oli kunnan tullut lastensuojeluilmoitusten johdosta
arvioida, onko lapsen sijoituksen jatkamiselle isoäidin luona ollut
lastensuojelulain 81 §:n mukaiset edellytykset.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että lastensuojelulain 81 §:stä
ilmenevät yksityisen sijoituksen päättämisperusteet jättävät enemmän
tilaa viranomaisen harkinnalle ja mahdollistavat muutoinkin tällaisen
sijoituksen lopettamisen osin myös sellaisissa tilanteissa, joissa
varsinaista huostaanottoa kysymyksessä olevasta yksityisestä
sijoituskodista ei voitaisi tehdä. Sosiaalityöntekijä oli voinut
harkintansa mukaan katsoa, että lapsen yksityisen sijoituksen
jatkamiselle isoäidin kotona ei ollut lastensuojelulain 81 §:n 5
momentti huomioon ottaen enää edellytyksiä. Sosiaalityöntekijä oli
ryhtynyt valmistelemaan lapsen huostaanottoa, jonka edellytyksiä oli
tässä tilanteessa tullut arvioida yksinomaan suhteessa hänen
vanhempiensa olosuhteisiin ja mahdollisuuksiin ottaa lapsi hoitoonsa ja
kasvatettavakseen. Kun lapsen vanhemmat olivat kykenemättömiä vastaamaan
lapsen huolenpidosta, oli huostaanotolle näissä oloissa
lastensuojelulain 40 §:n mukaiset edellytykset.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments