Irtaimiston hoidosta tuli maksaa oman käytön arvonlisävero

19.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HaO: Arvonlisävero
Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö
Kiinteistöön kohdistuva palvelu
Irtaimiston puhtaanapito

Yhdistyksen sääntöjen mukaisena toimintana oli muun muassa ylläpitää
lastensuojeluyksikköä, perhekuntoutuskeskusta sekä keskuksen yhteydessä
toimivaa peruskoulua.

Yhdistyksen valitus perustui muun ohella siihen, että sille oli
palautettava liikaa maksettua kiinteistöhallintapalvelun oman käytön
arvonlisäveroa niiltä osin kun siivoojien työpanos ei kohdistunut
kiinteistöön kohdistuvien kiinteistöhallintapalvelujen suorittamiseen.
Yhdistyksen mukaan irtaimistoon kohdistuvasta työstä, kuten kalusteiden,
laitteiden ja välineiden puhtaanapidosta, roska-astioiden
tyhjennyksestä sekä huonekasvien hoidosta ei tullut maksaa
kiinteistöhallintapalvelun oman käytön veroa.

Hallinto-oikeus totesi tältä osin, että arvonlisäverolain 32 §:ssä
tarkoitettu kiinteistöhallintapalvelujen käsite on vakiintuneesti
kattanut rakentamispalvelut kuten kiinteistön rakennus- ja korjaustyöt;
kiinteistön puhtaanapidon ja muun kiinteistönhoidon kuten siivouksen,
lumen auraamisen, hiekoituksen sekä muut tällaiset rakennukseen,
rakennuksen maapohjaan ja piha-alueeseen kohdistuvat työt ja talonmiehen
tehtävät, sekä kiinteistön talous- ja hallintopalvelut kuten
isännöinti- ja kirjanpitopalvelun. Hallinto-oikeus katsoi, että veroa
suoritetaan siivoojien osalta sekä itse kiinteistöön että sen
irtaimistoon kohdistuvan puhtaanapidon osalta. Kiinteistön ja sillä
sijaitsevan irtaimiston siivoamista ei voi eriyttää, koska kysymys on
tosiasiallisesti kiinteistön siivouspalvelusta.

Asiassa on toimitettu äänestys (2-1).

Helsingin HAO 13.8.2013 13/1198/4

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments