Hovioikeus arvioi ihmiskaupan ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän rajanvetoa

25.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2013:8
Ihmiskauppa – Pakkotyö
Kiskonnantapainen työsyrjintä

A:n ja B:n syyksi oli käräjäoikeudessa luettu ihmiskaupparikoksia, koska
he olivat muun muassa käyttämällä hyväksi D:n, E:n, F:n, G:n, I:n, J:n,
K:n ja L:n riippuvaista asemaa ja turvatonta tilaa ottaneet D:n, E:n,
F:n, G:n, I:n, J:n, K:n ja L:n valtaansa ja pitäneet heitä työssä, jota
he eivät olleet voineet lopettaa. Lisäksi A:n ja B:n syyksi oli luettu
kiskonnantapaisia työsyrjintärikoksia, koska he olivat asettaneet C:n ja
H:n huomattavan epäedulliseen asemaan kansallisen alkuperän tai
kansalaisuuden perusteella käyttämällä hyväksi heidän taloudellista
ahdinkoaan ja ymmärtämättömyyttään ja tietämättömyyttään työnantajan
velvollisuuksista ja omista oikeuksistaan. Hovioikeudessa kysymys on
muun muassa siitä, täyttikö A:n ja B:n menettely ihmiskaupparikoksen
tunnusmerkistön D:n, E:n, F:n, G:n, I:n, J:n, K:n ja L:n osalta tai
täyttikö A:n ja B:n menettely jonkin muun rikoksen tunnusmerkistön
kaikkien mainittujen asianomistajien osalta.

THO:2013:8

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments