Hovioikeudelta väljä tulkinta rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta

12.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Laillisuusperiaate, tunnusmerkistön tulkinta, julkisrauhan rikkominen, rakennuksen katto, tunkeutuminen

4. Käräjäoikeuden tuomiossa on pohdittu sitä, miten tunnusmerkistössä
mainittua tunkeutumista laillisuusperiaatteen kannalta voi tulkita.
Hovioikeus toteaa, että tuomioistuinten tehtävänä on oikeuskäytännön
kautta määrittää rangaistussäännöksen ja siten myös rikoksen
tunnusmerkistön sisältö. Tämä ei ole ristiriidassa rikosoikeudellisen
laillisuusperiaatteen kanssa (ks. esim. KKO 2004:46). Laillisuusperiaate
ei myöskään välttämättä vaadi tunnusmerkistön suppeaa tulkintaa, kunhan
tulkinta vain ei ole selvästi ristiriidassa sanamuodon kanssa. Käsillä
olevassa tapauksessa vastaajat ovat menneet rakennuksen katolle mukanaan
tuomiensa tikapuiden avulla. Hovioikeus toteaa, että jo pelkästään tämä
voidaan katsoa sellaiseksi menettelyksi, jossa kysymys on
tunkeutumisesta. Ilman tikapuita katolle meneminen ei olisi onnistunut
tai ainakin olisi huomattavasti hankaloitunut.

HelHO:2013:8

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments