Esitutkintauudistukseen liittyvä lakihankkeen tietopaketti

17.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Eduskunnan kirjaston uuteen palveluun lisätty tiedot ensi vuodenvaihteen esitutkintauudistuksesta

Eduskunnan kirjastossa laaditaan tietopaketteja, joihin kootaan keskeisiin lainsäädäntöhankkeisiin liittyvää aineistoa.

Aineistoa
kerätään sekä eduskuntakäsittelyä edeltävältä ajalta, että
eduskuntakäsittelystä. Tietopaketteihin sisällytetään myös hankkeita
koskevaa uutisointia, oikeusvertailevaa aineistoa, kirjallisuutta, sekä
tutkimusaineistoa. Lisäksi tietopaketteihin lisätään soveltuvin osin
tietoa esim. kansalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa kyseiseen
hankkeeseen. Tavoitteena on tarjota tietopakettien käyttäjille kootusti
tietoa seurattavista lainsäädäntöhankkeista.

Tietopaketteihin
lisätään aineistoa niin kauan kuin lakihanke on vireillä. Kun hankkeessa
ehdotettu säädös/säädökset on annettu tai säädösvalmistelu jostain
muusta syystä päättyy, tietopakettien sisältöä ei enää päivitetä.
Valmistuneiden lakihankkeiden tietopaketit kuitenkin säilytetään, mutta
siirretään sivustolla omaan osioonsa.

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa 2011 uuden esitutkintalain (805/2011) ja uuden pakkokeinolain (806/2011). Lait tulevat voimaan 1.1.2014.

Vuoden
alussa voimaan tulevien esitutkintalain ja pakkokeinolain sekä niihin
liittyvän muun lainsäädännön täydentämiseksi ja täsmentämiseksi
annettiin uusi hallituksen esitys HE 14/2013
14.3.2013. Muun muassa mahdollisuutta käyttää televalvontaa ja
-kuuntelua sekä niin sanottua ylimääräistä tietoa laajennettaisiin.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan samaan aikaan kuin uusi
esitutkintalaki ja uusi pakkokeinolaki.

  • Esitutkintauudistus lakihankkeen tietopakettina
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments