Ennakkopäätös ulkomaisen tuomion täytäntöönpanokelpoisuutta koskevassa asiassa

9.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:80
Luganon sopimus
Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa

Suomessa haettiin Norjassa annetun yksipuolisen tuomion julistamista
täytäntöönpanokelpoiseksi. Haastehakemus oli annettu vastaajalle
tiedoksi tavallisella kirjeellä Norjan yritysrekisteriin ilmoitetulla
vastaajan osoitteella. Vastaaja väitti, ettei ollut saanut hakemusta
tiedokseen, koska oli ennen tiedoksiantoa muuttanut Norjasta Suomeen,
minkä myös kantaja oli tiennyt. Kysymys siitä, oliko haastehakemus
annettu tiedoksi vastaajalle vuoden 1988 Luganon yleissopimuksen 27
artiklan 2 kohdan edellyttämällä tavalla. Kysymys myös pääkäsittelyn
toimittamisesta hovioikeudessa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments