VM: Selvityshenkilö ehdottaa maistraattien liittämistä aluehallintovirastoihin

29.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Selvityshenkilö Matti Korkealehto ehdottaa valtiovarainministeriön toimeksiannosta tekemässään selvityksessä, että maistraatit liitettäisiin osaksi aluehallintovirastoja

Liittäminen voitaisiin toteuttaa aikaisintaan vuoden 2015 alussa. Korkealehto luovutti raporttinsa maistraattien mahdollisen aluehallintovirastoihin liittämisen vaikutuksista 25.10.2013 valtiosihteeri Sari Raassinalle.


 


Maistraattien ja aluehallintovirastojen tavoitteissa ja toiminnassa on havaittavissa sekä eroja että merkittäviä yhtäläisyyksiä. Kummatkin virastot edistävät muun muassa kansalaisten oikeusturvaa. Virastojen erot eivät johtaisi selvityshenkilön mukaan intressiristiriitoihin.


 


Maistraattien liittämisellä aluehallintovirastoihin on mahdollista saavuttaa rationalisointihyötyä johto- ja hallintorutiineissa ja auttaa virastoja selviytymään niille asetetuista säästövelvoitteista, Korkealehto toteaa.


 


Ehdotuksen mukaan aluehallintovirastoihin perustettaisiin uusi maistraatti – vastuualue, johon sijoitettaisiin maistraattien tehtävät ja henkilökunta lukuun ottamatta kuluttajaneuvonnan tehtäviä, jotka sijoitettaisiin aluehallintovirastojen nykyiselle peruspalvelut, oikeusturva ja luvat –vastuualueelle. Maistraattien toimintoja ohjattaisiin ehdotuksen mukaan aluehallintovirastojen yleisen strategisen ohjausjärjestelmän mukaisesti.


 


Yhdistämisellä saavutettaisiin selvityshenkilön arvion mukaan vuosittaisia säästöjä muun muassa sisäisen talous- ja henkilöstöhallinnon yksinkertaistumisen (noin 10 htv) ja johtajien virkojen vähentymisen kautta (2-3 htv). Muutos ei aiheuttaisi tietojärjestelmä- eikä toimitilakustannuksia. Yhdistämisen ei ole arvioitu vaikuttavan myöskään maistraattien perusrahoitukseen eikä käytännön toimintaan, kuten asiakaspalvelun antamiseen.


 


Selvityksen taustalla on hallituksen helmikuussa 2013 eduskunnalle antama selonteko aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta. Aluehallinnon kehittämistarpeita arvioitaessa havaittiin, että maistraattien toimialueet vastaavat vuoden 2012 alussa tapahtuneen toimialueiden laajentumisen jälkeen suuressa osassa maata aluehallintovirastojen toimialueita. Selvityshenkilö Korkealehdon ehdotus tukee myös hallituksen rakennepoliittisen ohjelman linjauksia, joiden mukaan palvelurakenteita ja toimintoja on uudistettava muun muassa aluehallinnossa valtionhallinnon tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.


 


Selvityshenkilön raportti lähetetään lokakuun lopulla lausuntokierrokselle. Mahdolliset linjaukset maistraattien liittämisestä aluehallintovirastoihin tehdään lausuntokierroksen jälkeen.


 


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments