Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio lääkkeeksi luokittelemista koskevassa asiassa

2.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 3. lokakuuta tuomion korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-109/12, Laboratoires Lyocentre

Asia koskee lääkedirektiivin 2001/83/EY ja lääkinnällisistä
laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY tulkintaa. Asiassa on kyse
siitä, voiko jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen luokitella
valmisteen lääkedirektiivin mukaiseksi lääkkeeksi, vaikka toisen
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on jo katsonut valmisteen
olevan laitedirektiivin mukainen lääkinnällinen laite ja siihen on
kiinnitetty CE-merkintä.

Suomi on katsonut, ettei se, että valmisteen on yhdessä
jäsenvaltiossa katsottu olevan lääkinnällinen laite ja siihen on
kiinnitetty CE-merkintä, ole esteenä sille, että toisessa jäsenvaltiossa
toimivaltainen viranomainen määrittelee kyseisen valmisteen
lääkedirektiivin mukaiseksi lääkkeeksi.

Unionin tuomioistuimen julkisasiamies Eleanor Sharpston antoi 30.5.2013 asiassa ratkaisuehdotuksensa.

Valtioneuvoston viestintäosaston tiedote

Linkki asiaan 

C-109/12

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments