Uutta, määrällisesti suurempaa korvauskannetta ei voitu tutkia. Asiamieheen kohdistunut vaatimus oli vanhentunut.

1.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:72
Liikennevakuutus
Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen
Oikeusvoima
Toimeksianto – Asiamiehen korvausvelvollisuus
Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen

A:lle oli 16.9.1993 sattuneessa liikenneonnettomuudessa aiheutunut
niskan retkahdusvamma. Hän oli vaatinut 3.2.1997 vireille tulleella
kanteella liikennevakuutuslain nojalla vakuutusyhtiöltä korvausta
työkyvyttömyydestä johtuvasta ansionmenetyksestä 15 prosenttia
ansionmenetyksen määrästä 1.3.1995 alkaen. Hovioikeus oli 15.3.2000
antamallaan lainvoimaiseksi jääneellä tuomiolla hyväksynyt kanteen ja
velvoittanut vakuutusyhtiön suorittamaan A:n vaatiman korvauksen. A
vaati uudella kanteella vakuutusyhtiöltä täysimääräistä korvausta
ansionmenetyksestään samasta ajankohdasta lukien. Koska vakuutusyhtiön
korvausvelvollisuus ansionmenetyksestä oli aikaisemmalla tuomiolla
ratkaistu lainvoimaisesti, hovioikeuden tuomio esti uuden kanteen
tutkimisen.

Kysymys myös A:n asiamiehenä ensimmäisessä oikeudenkäynnissä
toimineen asianajajan vahingonkorvausvastuun vanhentumisesta. (Ään.)

KKO:2013:72

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments