Tietosuojalautakunta kielsi Jehovan todistajia käsittelemästä henkilötietoja ilman henkilötietolain mukaista perustetta

15.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tietosuojalautakunta antoi 17.9.2013 tietosuojavaltuutetun hakemuksesta Jehovan todistajien ovelta ovelle – saarnaamistyössä keräämien henkilötietojen käsittelyä koskevan päätöksen

Päätös koski myös vieraskielisten ja kuurojen henkilötietojen
keräämistä. Päätöksessään lautakunta katsoi, että Jehovan todistajat
uskonnollinen yhdyskunta on antanut ohjeita ovelta ovelle – saarnaajille
ja kehottanut muistiinpanojen tekemiseen. Lisäksi vierasta kieltä
puhuvista tai viittomakielisistä henkilöistä kerätään tietoja lomaketta
käyttäen. Tietojen kerääminen tapahtuu yhdyskunnan toimintaa varten ja
yhdyskunnan antamien suuntaviivojen mukaisesti. Kyseessä oleva
henkilötietojen käsittely kuuluu henkilötietolain soveltamisalaan.

Päätöksessään tietosuojalautakunta kielsi Jehovan todistajat
uskonnollista yhdyskuntaa keräämästä tai muutoin käsittelemästä ovelle
ovelle – saarnaamistyössä henkilötietoja ilman henkilötietolain 8 tai 12
:n mukaisten käsittelyn edellytysten täyttymistä. Henkilötietojen
käsittely voi perustua esimerkiksi rekisteröidyn yksiselitteisesti
antamaan suostumukseen.

Tietosuojalautakunta myös velvoitti Jehovan todistajat uskonnollisen
yhdyskunnan kuuden kuukauden määräajassa osaltaan huolehtimaan siitä,
että yhdyskunnan tarkoituksia varten ei kerätä henkilötietoja ilman,
että henkilötietolaissa tarkoitetut henkilötietojen käsittelyn
edellytykset täyttyvä

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Markku Fredman
9 kuukautta sitten

Asia päätyi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka antoi ratkaisunsa vuonna 2023