OM: Verkkokaupan kuluttajansuojaan tulossa uudistuksia

22.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Muutoksilla pantaisiin täytäntöön kuluttajan oikeuksia koskeva EU-direktiivi. Sääntelyn yhtenäistämisen EU-alueella arvioidaan helpottavan varsinkin rajat ylittävää verkkokauppaa

Merkittävimmät muutokset koskisivat kuluttajan peruuttamisoikeutta sekä elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvoitteita.


Kuluttajan oikeus
peruuttaa koti- ja etämyyntisopimus laajenisi nykyisestä. Kuluttajalla
olisi muun muassa oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa silloinkin,
kun palvelusuoritus on jo aloitettu hänen suostumuksellaan, mutta sitä
ei ole vielä saatettu loppuun. Tällöin kuluttajan tulisi kuitenkin
korvata jo tehty suoritus.


Uutta olisi myös
se, että kuluttajan olisi aina erikseen ilmoitettava peruuttamisesta,
kun nykyisin pelkkä tavaran palauttaminen katsotaan
peruuttamisilmoitukseksi. Ilmoittamista helpottaa se, että
elinkeinonharjoittajan tulisi jatkossa antaa kuluttajalle
peruutuslomake.

Kuluttajan olisi
jatkossa yleensä vastattava tavaroiden palauttamiskuluista, ellei myyjä
ole sitoutunut vastaamaan niistä tai jättänyt ilmoittamatta
kuluttajalle, että tämän on vastattava niistä. Oletettavaa on, että osa
elinkeinonharjoittajista sitoutuisi jatkossakin vastaamaan
palautuskuluista, sillä muuten kuluttajien kynnys tehdä ostoksia
verkkokaupassa voisi nousta.


Esityksen mukaan
elinkeinonharjoittaja saisi käyttää tekemäänsä sopimusta koskevassa
puhelinpalvelussa vain sellaisia numeroita, joista kuluttajalta
perittävä puhelinmaksu on enintään kuluttajan liittymäsopimuksen
mukainen hinta tai ns. laskennallinen perushinta. Viestintävirasto
laskisi ja julkaisisi laskennallisen perushinnan vuosittain. Näin
kuluttaja ei jatkossa enää joutuisi maksamaan esimerkiksi reklamaatiosta
peruspuhelumaksua huomattavasti kalliimpaa hintaa. Rajoitusta
sovellettaisiin kaikkiin tavaroita ja palveluja koskeviin sopimuksiin,
lukuun ottamatta rahoituspalveluja eli esimerkiksi luotto- ja

vakuutussopimuksia.


Verkko-ostamisen yhteydessä edellytettäisiin, että tilauspainikkeessa mainitaan nimenomaisesti maksuvelvollisuudesta.


Ehdotettujen uudistusten on määrä tulla voimaan EU:n alueella kesäkuussa 2014.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments