OM: Työryhmä valmistelemaan tietoverkkorikosdirektiivin täytäntöönpanoa

2.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta EU:n ns. tietoverkkodirektiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Elokuussa hyväksytyn direktiivin kansallisten täytäntöönpanotoimien tulee olla valmiina viimeistään 4.9.2015

Direktiivin tavoitteena on lähentää tietojärjestelmiin kohdistuvia
hyökkäyksiä koskevia jäsenvaltioiden rikosoikeudellisia säännöksiä ja
parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä.

Direktiivissä on kysymys nykyisen vuodelta 2005 olevan
tietoverkkorikoksia koskevan puitepäätöksen kumoamisesta ja uuden
direktiivin säätämisestä sen tilalle. Direktiivi sisältää puitepäätöksen
vastaavat säännökset pääosin sellaisenaan. Siinä on myös eräitä
kriminalisointivelvoitteita, jotka vastaavat Euroopan neuvoston
tietoverkkorikollisuutta koskevaa yleissopimusta.

Lisäksi direktiivissä on uusia säännöksiä, joiden tarkoituksena on
muun muassa puuttua uusiin uhkakuviin kuten laajamittaisiin
tietoverkkohyökkäyksiin niin sanottuja bot-verkkoja käyttämällä sekä
tietoverkkorikoksen yhteydessä tapahtuvaan henkilöllisyyden
väärinkäyttöön.

Nyt käynnistyvään hankkeeseen liittyy oikeusministeriössä aiemmin
laadittu ns. identiteettivarkauksia koskeva arviomuistio, joka oli
lausuntokierroksella kevään aikana. Saatu lausuntopalaute on tarkoitus
ottaa huomioon työryhmän työssä pantaessa täytäntöön direktiivin
rikosoikeudellisia määräyksiä.

Työryhmän on määrä saada ehdotuksensa valmiiksi huhtikuun 2014 loppuun mennessä.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments