OM: Matkapakettien kuluttajansuojaan ehdotetaan parannuksia

3.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttajan valintojen mukaan räätälöityjen matkapalvelujen kuluttajansuojaan ehdotetaan parannuksia EU:n jäsenmaissa. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle EU:n komission ehdotuksen matkapakettidirektiivin uudistamisesta

Nykyisin on ollut käytännössä epäselvää, sisältyvätkö verkkokaupan
kehittymisen myötä syntyneet erilaiset matkapalvelujen varausmenettelyt
EU:n valmismatkadirektiivin soveltamisalaan. Ehdotuksen mukaan
direktiivin soveltamisalaa laajennettaisiin räätälöityihin
matkapaketteihin ja eräiltä osin myös niin sanottuihin avustettuihin
matkajärjestelyihin.

Avustetussa matkajärjestelyssä kuluttaja varaa yhtä matkaa varten
vähintään kaksi erityyppistä palvelua, kuten lennot ja majoituksen, ja
matkanvälittäjät helpottavat yhdistelmän kokoamista esimerkiksi
toisiinsa kytkettyjen sähköisten varauspalvelujen avulla.

Sellaiset matkapalvelut, jotka kuluttaja itse varaa erikseen
toimivilta palveluntarjoajilta, eivät kuuluisi direktiivin
soveltamisalaan.

Matkapaketteja tarjoavan matkanjärjestäjän ja avustettuja
matkajärjestelyjä tarjoavan matkanvälittäjän olisi asetettava vakuus
maksukyvyttömyyden varalle ja vakuus olisi tunnustettava muissa
jäsenvaltioissa. Aikaisempaa useammalla matkustajalla olisi tämän vuoksi
mahdollisuus palveluntarjoajan konkurssitilanteessa saada takaisin
ennakolta suorittamansa maksut ja tarvittaessa kuljetus takaisin
kotimaahan.

Direktiivin soveltamisalan laajentaminen lisäisi Suomessa
merkittävästi niiden toimijoiden määrää, joilla on velvollisuus
järjestää maksukyvyttömyyssuoja. Joidenkin matkapalvelujen hinnat
todennäköisesti nousisivat. Kuluttajat saattaisivat sen vuoksi yhä
useammin ostaa matkapalvelut suoraan yksittäisiltä palveluntarjoajilta,
joita direktiivi ei koske.

Valtioneuvoston kanta direktiiviehdotukseen on myönteinen. Ehdotetut
muutokset parantavat matkustajien asemaa, takaavat
elinkeinonharjoittajille yhtäläiset toimintaedellytykset ja edistävät
rajat ylittävää matkojen tarjontaa. Monet ehdotetuista tarkennuksista
voivat lisäksi vähentää tulkintaepäselvyyksiä, joita käytännössä on
ilmennyt. Ehdotukseen sisältyy kuitenkin myös avoimia kysymyksiä, joita
on selvitettävä asian jatkovalmistelun yhteydessä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments