OM: Lausunnot oikeudenhoidon uudistamisohjelmasta saapuneet

14.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Laajasta ohjelmasta annettiin yhteensä 81 lausuntoa. Vaikka ohjelmaa kritisoitiin säästöohjelmaksi, suurinta osaa yksittäisistä ehdotuksista kannatettiin ja korostettiin ohjelman nopeaa täytäntöönpanoa

Suurimmassa osassa lausunnoista ymmärrettiin vuoteen 2025 asti
valmistellun ohjelman lähtökohdat ja taustalla vaikuttavat tavoitteet.
Neuvottelukunnan valmisteleman ohjelman pelättiin kuitenkin johtavan
oikeusturvan heikentämiseen, koska ohjelmalla pyritään vastaamaan sekä
vuoden 2012 kehyspäätöksen edellyttämiin säästövelvoitteisiin että
muihin oikeuslaitoksen välttämättömiin menopaineisiin. Nämä yhdessä
merkitsevät n. 25 miljoonan euron sopeuttamistarvetta vuonna 2015.

Toisaalta uudistamisohjelman nähtiin kuitenkin tarjoavan välineitä
taloustilanteen tasapainottamiseksi. Eniten kritiikkiä sai odotetusti
ehdotus käräjäoikeuksien määrän puolittamisesta nykyisestään. Vahvempien
käräjäoikeuksien luominen nähtiin lausunnoissa silti tarpeelliseksi,
jotta voitaisiin vähentää tuomioistuinten haavoittuvuutta ja syventää
tuomarikunnan erityisosaamista.

Ohjelmaan sisältyvistä lähes 60 toimenpiteestä yli kolmannes on jo
käynnistynyt. Esimerkiksi hovioikeuksien jatkokäsittelyluvan
laajentamista, syyteneuvottelumenettelyä ja tuomioistuinmaksujen
uudistamista valmistellaan. Asiantuntija-avusteinen huoltoriitamenettely
laajenee ensi vuonna kaikkiin käräjäoikeuksiin. Ministeri Anna-Maja
Henriksson linjaa syksyllä niiden ehdotusten toimeenpanoa, jotka saivat
lausunnonantajilta ristiriitaisemman vastaanoton

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments